Májová vycházka Spolku historie Mimoňska

 

Hradčany u Mimoně se již staly jakousi pomyslnou základnou pro každoroční květnové vycházky Spolku historie Mimoňska. Výlety po krásném okolí Hradčan se každoročně obměňují a vždy je kam jít, malebných míst je zde dost a dost.

Letošní vycházka na Psí kostely, Skalní bránu se zastávkou v Trampské osadě Hradčany u Veselí se opět stala bezvadným výletem. V příjemném stínu lesních cest jsme se podívali na Psí kostely, což jsou skalní jeskyně mezi Hradčany a Veselím, následovala odbočka na Skalní bránu s krátkou zastávkou a pak směr Trampská osada u Veselí.

Sem, na nejzazší bod celé trasy, za námi přijel hradčanský dostavník s dětmi, které si pobyt v přírodě opravdu užili a dokonce okusili, jestli už v Ploučnici teče teplá :) . My dospělí jsme poseděli u dobré kávy, a jako další společný program následovalo opékání buřtů.

Hradčanský dostavník děti odvezl zpět do Hradčan a my se vydali na zpáteční cestu pěkně po svých. Sláva nazdar výletu, za hodinu po odchodu z Trampské osady se před námi opět otevírá známé panorama Hradčan s krásnými domky a upraveným okolím.

Krásný výlet do přírody, na vyhlídky a k vodě. To byla letošní Májová vycházka našeho Spolku. Za perfektní organizaci moc děkujeme paní Lence Jůnové.

 

- SHM -

Několik fotografií z akce

 

A teď něco pro ty, co mají rádi nejen historii, ale i zlatavý mok. Další regionální pivovárek je na světě. Gratulujeme a už se těšíme na smetanovou pěnu a pivo, jako křen.

Přednáška o Josefu Klausovi

 
Avizovaná přednáška se uskutečnila od 14 hodin v Náhlovském muzeu.
A kdo tedy byl Josef Klaus? Byl rodákem z České Noviny a je také známá jeho mise do Ruska za účelem uvolnění, vysvobození zajatců ze zajetí z 1. světové války.
Pan ing. Polakovič nám za pomoci projekce osvětlil jeho zásluhy, které zůstaly nedoceněny. Kartotéka všech zachráněných se našla v Zákupech a nyní je v českolipském muzeu.
Host, Mgr. Šimůnek, pohovořil o legionářích, odpovídal na zasvěcené otázky nejenom o nich, ale i o vyznamenáních, která jim byla udělena.
Dalším překvapením nedělního odpoledne byl harmonikář pan Jaroslav Křapka, který nám předal CD s nahrávkami 18 písniček, kdy jedna se jmenuje „Ralsko“. Přítomní se shodli, že by to mohla být ústřední píseň, snad i hymna, při Oslavách Horních vsí. Když už máme i prapor..
Příjemným doplněním bylo vyprávění pana Zdeňka Rydygra, majitele muzea Eduarda Helda v Zákupech, které bylo doplňováno všemi přítomnými. Jeho téma nám všem bylo velmi blízké a zaslouží si samostatnou přednášku. Přijali jsme pozvání do Zákup - datum upřesníme.
Příjemně strávené odpoledne při brazilské kávě bylo zakončeno společnou fotografií před muzeem.
 
Za Spolek historie Mimoňska Lenka Špačková
 

Paní Anna Kunstová, Mimoňačka? Ano, či ne...?

 
 
Ve středu 16. března 2016 v odpoledních hodinách jsme dorazili v Dejvicích, naproti hotelu Internacional k bytu paní Anny Kunstové, se kterou jsme se telefonicky domluvili na návštěvě. Přijela nám výtahem naproti, abychom nebloudili po rozlehlém domě. Z výtahu vystoupila elegantní, malá, drobná a usměvavá, na svůj věk vůbec nevypadající, dáma. A pozvala nás k sobě do bytu. I když jsme se viděli opravdu poprvé, zvědavost, že se dozvíme něco nového o historii Mimoně, byla oboustranně velká. Manželem paní Kunstové nám byla nabídnuta kořalička na uvítanou, káva a koláč, a pak se rozjela lavina vzpomínek.
 
Paní Anna vyprávěla, jak její dědeček Wenzel Jeřábek byl vrchním polesným u hraběte Hartiga na Pavlinině dvoře. Dříve sice sloužil ve Východních Čechách u hraběte Trauttmannsdorfa, ale jak to dřív chodilo, hrabě Trauttmannsdosf prohrál dědečka Jeřábka v kartách právě s hrabětem Hartigem. A tak se stěhovali do Mimoně.
 

Děda Jeřábek měl čtyři děti. Maminka paní Kunstové Hedvika se narodila v Mimoni v r. 1897 ve Sluneční ulici. V tomto domě bývala dokonce česká Mateřská školka - Ústředí Matice školské.

Děda Wenzel Jeřábek zemřel již v roce 1914, ale rodina dále žila v Mimoni až do r. 1938, kdy byli nuceni se jako česká rodina odstěhovat a paní Anna se již narodila v roce 1939 v Praze, jako Anna Štočková. Její sestra Helena ročník 1926 i její bratři Bernard a Viktor se narodili v Mimoni a dnes žijí v Rakousku a jsou potěšeni každou novou zprávou z Mimoně.
 
Paní Anna se přeci jenom do Mimoně na krátký čas vrátila. Brzy po válce řádila v Čechách a v Praze obrna a rodiče rozhodli, že ve školním roce 1950/51 bude Anna chodit v Mimoni na školu Mírovou. Jak paní Anna vzpomíná, všichni ostatní v Praze do školy nemuseli chodit…“a já musela v Mimoni!!“ V té době také s maminou bydleli u příbuzných v Panské ulici, u krejčího Gurlicha, který měl továrničku na košile (dnes nábytek Valmo). Z této doby jejich pobytu v Mimoni vzpomínala na koupaliště „Fischerteich“, na ostrůvek, skákací prkno, ale také na domeček na koupališti, kde údajně mělo dojít k vraždě. Vzpomínala na pana učitele Žahoura, který ji v té době učil. Na pana školníka, který měl dvojčata, chlapce a děvče. Jmenovala jména, která mi byla povědomá, jen jsme nemohli přijít na to, jestli jsou to příbuzní těch, o kterých mluvila.
 

Po  více jak dvouhodinovém povídání a vyprávění a prohlížení alb se starými pohlednicemi a rodinnými fotografiemi, zhotovenými převážně u fotografa
Rudolfa Ullricha,
Niemes-Scheibengasse
(dnes Okrouhlická ulice) mi paní Anna  darovala vyšívanou košili jejího tatínka, kterou vyšívala teta Heda Habel a otec v ní chodil ve 30. letech zpívat do místního pěveckého spolku. Dlouhá léta ji opatrovala a já získala krásný artefakt do případné další výstavy o pokladech nejenom z půdy. Výměnou dostala paní Anna Uličník Mimoně, který ji velice potěšil.

Paní Kunstová moc ráda vzpomíná na Mimoň, protože je to především místo působení jejich předků a koneckonců i místo posledního odpočinku na mimoňském hřbitově. Ráda se sem vrací, miluje pohled na Ralsko, procházky po okolí. Jezdí do Hradčan, na dovolenou do Hamru na Jezeře.

 

Manžel paní Kustové, má k tomuto okolí také velmi blízko, protože byl v Kuřívodech na vojně.

U manželů Kustových bylo velice milo, příjemno… a byla jsem ráda, že jsem mohla ukázat paní Anně svoji sbírku pohlednic. Bylo vidět, jakou měla radost, vrátila se tak ve vzpomínkách do doby, kdy bydleli s rodiči v Mimoni.

Mimoňačka??? Ano či ne??

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lenka Špačková, Slaviboj Baránek

- Spolek historie Mimoňska -

Po Mimoni za historickými památkami

 
S naším historikem, panem Šťastným, jsme se ve druhé polovině března vypravili za existujícími, ale i za bývalými památkami Mimoně. Zastávky u jednotlivých míst a vyprávění o jejich historii bylo velice zajímavé, na chvíli jsme byli vtaženi do historie, psané v ulicích, nárožích, hřbitovech, nebo třeba jednotlivých domech… Byla i místa, kde po dřívějších stavbách už dnes není ani památky.
 
Poutavý výklad nechal alespoň na chvíli zapomenout na studený, ještě stále zimní vítr, prohánějící se po ulicích a nárožích a odkryl historii mnohdy už dávno zapomenutých míst, jako například bývalé Sokolovny, kdysi stojící nad schody, kterým se dodnes říká schody na Sokolku, nebo Sokolské schody, nebo objekt dnešní ubytovny na rohu Nádražní ulice, kde dříve stával kostel…
 
Faktem je, že historie nebyla vždy k památkám, či historicky významným místům nakloněna, příkladem může být starý německý hřbitov, dnes již doslova a do písmene, až na čestnou výjimku kaple, srovnaný se zemí, na druhou stranu je také potřeba říci, že jsou i památky obnovené, rekonstruované, jako třeba výše zmíněné Sokolské schody, kam se po dlouhých letech během rekonstrukce navrátilo zábradlí, obnovený pomník v městském parku atd… příkladů bychom jistě našli více, jeden dokonce kontroverzní. Obnovený Mariánský sloup, resp. jeho upravené okolí, na výjezdu z města směr Doksy, dodnes budí rozporuplné pocity.
 
Vycházkou jsme obešli prakticky téměř celé město, podívali se i na Křížový vrch a na další místa, spojená s historií našeho města a i při přesunech na další místa se řešila historie, např. Jatek, starého koryta Ploučnice, bývalých továren… Na povídání toho bylo spousta.
 
Všem účastníkům moc děkujeme, děkujeme samozřejmě i panu Šťastnému za perfektně připravený výklad a na závěr snad můžeme prozradit, že o historii Mimoně, vyjde další kniha. Můžeme se tedy těšit na zajímavý knižní úlovek.
 
 
- SHM -