Ohlédnutí za setkáním rodáků v Bad Kissingenu

 

V minulém roce jsme se díky náhodě a knížce Zaniklé vesnice seznámili s Kristou Kafkovou a ta nás dále seznámila s rodáky z Německa. A tak začalo naše přátelství, které by v nedávné době bylo nemyslitelné.
Letos jsme dostali pozvání na setkání rodáků Horních Vsí v Bad Kissingenu, konané ve dnech 2. - 4. 9., které se letos konalo po třiatřicáté.
Osádka ve složení Jana Havlíková, rodačka z Holiček, Petr Polakovič, ředitel Muzea vystěhovalectví do Brazílie, sídlem v Náhlově, Lenka Špačková, předsedkyně Spolku historie Mimoňska a spolehlivý řidič Jaromír Mayer, který se zhostil i funkce fotografa, jsme se vydali do 500km vzdáleného města. Hotel, kde jsme byli ubytovaní, se nacházel na konci města, u lesa, v klidné zóně, kam nedoléhal městský hluk. Uklidňující procházka po okolí, po Cestě poznání, kde bylo několik zastavení a úryvky z Bible, které se „zhmotnily“ do uměleckých děl, louka plná kvetoucích ocúnů, zajímavé místo s menhiry.
Perfektní organizace, pečlivě laděný program. Bylo dojemné sledovat radostná vítání těch starších, dříve narozených rodáků, kterým bylo kolem 80 let.
Příjemná atmosféra, bez stresů a napětí, každý se usmíval, až mi bylo trapné, že jim nemohu kvůli jazykové barieře říct, co cítím…
Povídání a vyprávění nebralo konce, obzvlášť v sobotu při večerní zábavě, kdy jsme se nenechali zahanbit a trio JH, PP a LŠ jsme zazpívali několik lidových písní. Také jsme zabodovali v kvízu a z 5 cen jsme dvě vyhráli.
Získali jsme nové poznatky, vědomosti, informace, vyslechli nové příběhy o rodinných klanech z Palohlav, Kuřívod, Jablonečku, které byly někdy tak podrobné, že jsme se v nich mnohdy ztráceli.
Kromě dobrého pocitu z přátelského setkání, vezeme domů pozdravy, vzkazy spolužákům, rodákům, sousedům a kamarádům z mládí.
Margit a Wernere, děkujeme za možnost zúčastnit se setkání, získat nové zkušenosti. Setkání bez jakékoliv zášti z minulosti, ba právě naopak. Upřímná radost ze shledání s kontaktem z domoviny, kde někteří nebyli i několik let.
V minulých letech při návštěvách v Ingolstadtu bylo přivítání stejně vstřícné a milé. Avšak nynější rozpory ve vedení nás velice mrzí. Jsou to vaše interní záležitosti, i u nás bylo cosi podobného, a my vám přejeme a věříme, že se vám to podaří vyřešit jako nám, abyste měli klid a pohodu pro vaši bohulibou a záslužnou činnost.
Rádi bychom se s vámi chtěli dále setkávat, prohlubovat vzájemná přátelství.
Děkujeme všem pořadatelům, víme z vlastních zkušeností, kolik dá práce toto uskutečnit a přejeme všem, se kterými jsme měli tu možnost se setkat, hodně zdraví a pohody.
Za Spolek historie Mimoňska a účastníky výletu zaznamenala Lenka Špačková www.historiemimone.cz
Facebook - Historie Mimoně
Spolek historie Mimoňska

Fotografie z akce

Oslavy Horních vsí 2016 jsou za námi

 

Letošní, již 8. ročník Oslav Horních vsí (OHV) se nesl v duchu návratu do historie, a tak trochu retra.
Většina dam si vzala na hlavu klobouky, jak to bylo uvedeno v pozvánce, a vzhledem ke slunečnému počasí udělaly dobře.
Za zvuku zvonění zvonu v kapličce v 10 hodin začal letošní ročník. Přivítání hostů, rodáků, příznivců a přátel ze zahraničí předsedkyní Lenkou Špačkovou, která nás seznámila ve zkratce s programem. Jak už bývá tradicí a jak jsme slíbili mons. Kouklovi, který světil kapličku v r. 2009, i letos se začalo krátkou mší, kterou sloužil mimoňský farář Horniak a která byla i pro ateistu srozumitelná.
Hned po mši bylo velké hromadné focení před kapličkou sv. Floriána. Následoval křest kalendáře Mimoň na starých pohlednicích na r. 2017, který Spolek historie Mimoňska vydal za významné pomoci Města Mimoň. Křtu se ujal starosta Mimoně pan František Kaiser a majitelka pohledů v kalendáři paní Lenka Špačková. Vychlazené šampaňské se dostalo i na ostatní. Přejeme kalendáři, aby se líbil a aby každá poznámka v něm zapsaná, byla jenom dobrá.
Po mši se sešlo k pomníku padlým v první světové válce, Řehečské kvarteto zazpívalo několik vojenských písní, zapálili jsme na vzpomínku svíčky.  Za doprovodu autora naučné stezky Ing. Petra Polakoviče se sešlo k můstku a ke křížku, kde Řehečské kvarteto opět zazpívalo pár písniček.
Po návratu před muzeum následovalo vystoupení dam ze spolku z Dubé, které byly oblečeny do stylových dobových šatů, každá z nich představila svoje historické kolo. Kola, doplňky a barva na kolech jsou původní.
Také pan Doleček z Horní Police, majitel mini muzea, představil svoje poklady od firmy Achilles. Historické velocipedy a motocykly potěšily nejedno mužské oko.
Před muzeem byly vystaveny staré kočárky a panenky. Obrázky a fotografie ze zaniklých obcí formou kvízu představily některá místa v „prostoru“. Na schodech v muzeu výstavka artefaktů s popisky, které se našly při vycházkách po zaniklých obcích.
V muzeu byly připraveny dvě přednášky – pana Kříže, projekce leteckých snímků a pana Rydygra, majitele muzea v Zákupech zase o automobilce Gatter.
Po skončení přednášek jelo pár hostů s panem Křížem, autorem a mentorem pomníku v Palohlavech, prohlédnout pomník, který byl vysvěcen vloni při OHV.
V improvizovaném stánku prodávala Věruška Ottomanská knihy, kalendáře, CD od pana Křapky, pohledy, ale i perníky na památku oslav, které upekla a ozdobila Eva Laurynová.
Klobásy, s láskou upečené, od Moniky Janecké, guláš uvařený panem Králem, děvčata v kuchyni, tradičně Lenka Novotná s Helčou Kopkovou, se staraly, aby na rautových stolech nic nechybělo. Dáša Múlerová to bravurně zvládala za barem, kávu, alko, nealko.
Co říci závěrem, byla to akce náročná, jak jinak, děkujeme všem, kteří se podíleli na zdárném průběhu, ať už přípravou, úklidem nebo přinesením něčeho dobrého pro ostatní. Werner Kováč se postaral o technické zázemí, Řehečské kvarteto, tentokrát ještě i s kamarádem z Izraele opět nezklamalo a navodilo tu správnou náladu.
Hostů bylo kolem 80, letos velká skupina z Německa, pamětníci, potomci rodáků. Počasí slunečné, myslím, že za organizátory mohu směle říct, že i přes malé zmatky se letošní ročník opět vydařil.
 

- Lenka Špačková a Blažena Suchomelová -

Fotogalerie z Oslav Horních vsí

Fotografie od paní Evy Řehákové - Hromádkové z Mladé Boleslavi

Fotografie od paní Miloslavy Kroužkové ze Stráže pod Ralskem

 V sobou  9. července jsme navštívili Muzeum Eduarda Helda v Zákupech, a protože jsme byli početnější, včas nahlášenou skupinou, dostalo se nám té cti, že průvodcem byl majitel muzea, p. Rydygr. Zasvěceně nám vyprávěl o pohnutém osudu rodiny E. Helda, o tradici výroby papírových masek, ale i o odsunu Zákupských rodáků.

Muzeum se nám moc líbilo, je to muzeum, jak má být. Všechny vystavené artefakty a sbírky jsou úzce spjaty s historií Zákup. Bylo se na co dívat, každý si vybral to svoje. Knihy, hračky… a také třeba kočárky. Opravdu vřele doporučujeme, Je to kousek od Mimoně a najdete zde opravdové poklady.
Ještě upozorňujeme, že p. Rydygr bude také hostem na Oslavách Horních Vsí, které se konají 20. 8. 2016 v Náhlově a bude vyprávět o tematice nám blízké, o rodácích ze Zákup.

- L. Š. -

Fotografie z akce

U příležitosti dne Mimoně se každoročně udílí ocenění Cena města Mimoň, kterou letos získal i Spolek historie Mimoňska a také Spolek Náhlov. Tohoto ocenění si velmi vážíme a děkujeme.

Za Spolek historie Mimoňska Lenka Špačková, předsedkyně.

 

Vycházka 18. 6. 2016


    Poprvé v tomto roce jsme zorganizovali vycházku do zaniklých vesnic. V předešlých letech to byla v červnovém měsíci již vycházka třetí nebo čtvrtá. Letos nám vycházky nevycházely, stále nám do toho přicházely jiné akce, soukromé, pracovní, a tak teď, protože jsem se již styděl, naplánoval jsem vycházku do zaniklých vesnic - Olšiny, Kostřice a Křídy.

    Sraz byl v 10 hodin v muzeu vystěhovalectví v Náhlově, kde jsme si dali ranní pravou brazilskou kávu. Sešel se právě ten správný počet zájemců (25-30), kdy bylo možné, aby výklad vyslechli všichni.  Jako vždy, návštěvníci přinesli něco sladkého ke kávě, tak jsme na výlet byli posilněni. Nejprve jsme navštívili Olšinu. Auta jsme nechali na parkovišti před oborou a Olšinu jsme prošli celou. Od za války bývalého tábora dívek BDM až na konec vsi, za mlékárnu. Pochopitelně dříve stojící. Po té jsme se přesunuli na Kostřici, kde z doby života v této osadě zbyl jen polorozpadlý ovčín. Podle fotografií jsme odhadovali, kde stál dům ovčáka pana Bakeše a ostatních. Při odjezdu z Kostřice nám byl odměnou pohled, kdy vlevo byl k vidění Bezděz, před námi Ralsko a vlevo Ještěd. Máme tu krásné okolí.

    Poslední zastávkou byla zaniklá ves Křída, která je na cestě zpět do Náhlova. V Náhlově jsme ještě poseděli, dali si opět dobrou brazilskou kávu, dojedli dobroty a ještě „ladili“ organizaci srpnových oslav Horních (rozuměj zaniklých) vsí.

    Byla to hezká, vydařená vycházka s příjemnými lidmi. Manželé Havlíkovi s vnukem cestu absolvovali na kolech, za což jim patří obdiv všech, kteří se vezli auty. Brzy budeme muset naplánovat vycházku další.

 

- Za Spolek historie Mimoňska Jaroslav Dvořák -

Odkaz na fotografie z akce, které nám nafotil pan Václav Zýval