(15) Černá Novina - lípa s rozvalinami Božích muk. Autor Kateřina Poncarová