Rodina Lorinser

 

22. července 1796 se v Mimoni narodil Carl Ignac Lorinser, zástupce třetí, nejúspěšnější generace rodiny Lorinser, pocházející z německého Švábska, která v Mimoni založila svou českou větev. O to se zasloužil Franz Anton Lorinser, u kterého mimoňská historie rodiny Lorinser začíná:

 

Franz Anton Lorinser
(1. prosince 1739 Bad Schusseried [Schwaben] – 17. února 1787 Niemes [Mimoň])
Mladší syn mlynáře Franze Antona Lorinsera a Uršuly Johanny Meher, který se společně se svým starším bratrem Franzem Menradem vyučil ranhojičství a po smrti svých rodičů vstoupili spolu se svým bratrem Menradem do rakouských služeb v době sedmileté války (1756 - 1763) jako ranhojiči.
Starší bratr Franz Menrad Lorinser se oženil s Marií Annou Rienagel z Moravy a sloužil u druhého jezdeckého regimentu rakouské armády ve Foeldře v Sedmihradsku až do roku 1792. Zemřel tam 13. července 1794 a jeho žena tam žila jako vdova až do 6. dubna 1808, kdy zemřela také.
Mladší bratr Franz Anton se na konci sedmileté války, v lednu roku 1763 dostal s vojenskou posádkou, kde sloužil jako polní doktor do Mimoně a zde se 25. dubna 1763 oženil s dcerou zdejšího ranhojiče Františkou Gärtnerovou, narozenou v Mimoni 18. prosince 1737. V Mimoni se usadil a založil zde českou větev rodu Lorinserů. Do Mimoně ze Schussenriedu přivedl i svou matku Marii Annu Lorinser, rozenou Strobler o kterou se staral až do její smrti 7. ledna 1772.

 

Přečíst celý článek Lorinserové

Demolice staré mimoňské radnice

a západní části náměstí 1. Máje

30. červen 1986

 
Úplně první mimoňská radnice však nestála na dnešním náměstí 1. Máje, ale podle záznamů z Památkového katalogu, stála v ulici Na Příkopě č. p. 56. Umístění radnice v těchto místech se zdá být v kontextu tehdejší doby, tehdejší velikosti a uspořádání města velmi pravděpodobné. Kdy přesně byla první radnice v Mimoni postavena, to však již nelze dohledat. Nicméně někdejší majitel města Bohuslav Mazanec z Frymburka, již po svém nástupu, jako majitel mimoňského panství, vydal kodex o svobodách ve věci obnovování městské rady, vedení městských počtů a dalších záležitostí. Tento kodex vydal těsně po svém příchodu na mimoňské panství, 16. října roku 1580. Což dokazuje existenci městské rady a velmi pravděpodobná bude i existence radnice. Z tohoto se dá usuzovat, že radnice v Mimoni stála již před příchodem Bohuslava Mazance z Frymburka na Mimoň, tj. před rokam 1578. Vznik první mimoňské radnice bychom tedy z tohoto pohledu mohli datovat do let 1550 – 1560, nebo dost možná ještě dříve, protože v roce 1505 byla tehdy dosud farní ves Mimoň povýšena na město, s čímž souvisí mimo jiné i právo samosprávy. Právo samosprávy znamená možnost postavit si radnici a volit městskou radu (12 konšelů v čele s purkmistrem). Z tohoto pohledu bychom mohli datovat první mimoňskou radnici, tehdy pravděpodobně obyčejný, nijak a ničím nevybočující dům, do prvních let po povýšení Mimoně na město, čili do let 1507 - 1510.
 

Mimoň má nové Retromuzeum

 

V Mimoni se na konci června otevře nové muzeum, tentokrát pod patronací předsedkyně Spolku historie Mimoňska, Lenky Špačkové. Zaměření muzea bude vycházet z celoživotní sběratelské vášně jeho zakladatelky, a kromě starých kočárků, jejichž sběru a rekonstrukci se věnuje zhruba deset let, zde najdete i dobové panenky, zavinovačky, chrastítka, hračky, oblečky pro miminka a kolébky.

A nejen to. V Retromuzeu, jak se nově otevřené muzeum bude nazývat, najdete i různé mapy, klobouky, gobelínové kabelky, nádobí a další dobové předměty, stejně jako vzpomínky na mimoňské podniky, které dnes již neexistují.

„Celý život něco sbírám. V dětství ubrousky, zápalkové nálepky, později svatební oznámení a místopisné pohlednice Mimoně a okolí. Po výstavě v městském muzeu Poklady nejenom z půdy v roce 2015 a postupné přidávání a rozšiřování sbíraných předmětů mě přivedlo na nápad, zřídit muzeum kde by byla stála expozice.“

Říká k tomu Lenka Špačková, zakladatelka Retromuzea a předsedkyně Spolku historie Mimoňska.

Hledání prostoru pro nové Retromuzeum nebylo vůbec jednoduché. V Mimoni takových prostor moc není a trvalo celý rok, než se prostory našly, a to díky spolupráci s místostarostkou města Mimoně, p. Jaroslavou Bizoňovou. A pak už se mohlo začít pracovat na prvních úpravách a navážení výstavních exponátů do muzea.

„Začalo uklízení a naváženi kočárků a ostatních věcí, které byly uskladněny ve třech garážích, na půdě, ve sklepě... Občas byl pro mě obsah krabice, nebo pytle překvapením, protože už jsem zapomněla že něco takového mám. Vím, že když něco sbírám, chci to mít při ruce. Chci se tím samozřejmě i pochlubit. Už teď vidím kladné reakce přátel, kamarádů, kteří se byli v muzeu podívat.“

Dodává ještě Lenka Špačková.

Oficiální otevření Retromuzea bude v sobotu, 27. června 2020 ve 14 hod. Buďte u toho a přijďte otevřít nové Retromuzeum v Mimoni. Dobrovolné vstupné nosit nemusíte, stačí když přinesete něco dobrého pro všechny k ochutnání na improvizovaný švédský stůl.

Retromuzeum bude otevřené každé úterý od 13 do 16 hod
a v dalších dnech po telefonické domluvě.

Přejeme hodně štěstí, radosti a spoustu spokojených návštěvníků.

Odložená Velikonoční vycházka

Vážení a milí příznivci Spolku historie Mimoňska,

uplynulý červnový víkend jsme pro Vás uspořádali první akci po skončení krize C19 a jsme moc rádi, že jste dorazili. Byť ve skromném počtu, přesto  však s dobrou náladou a chutí strávit příjemné chvíle s námi. A to bylo to hlavní. Dokonce byla nutná jistá míra improvizace, ale problémy jsou od toho, aby se řešily a nakonec jsme si i s touto situací poradili.

Jak tedy proběhla odložená červnová Velikonoční vycházka, o tom přinášíme zprávu v našem článku.
 
 

Upravený plán akcí Spolku historie Mimoňska
na rok 2020 aktualizace 04. 06. 2020

Vážení příznivci a podporovatelé Spolku historie Mimoňska,
stejně jako v minulých letech, i letos přinášíme přehled akcí na tento rok.
 
Bohužel, letošní rok nám všem přinesl nemalé komplikace a pandemie COVID-19 velmi citelně zasáhla do života nás všech. Proto se i my musíme nové situaci přizpůsobit.
 
Vláda ČR vyhlásila 12. března 2020 nouzový stav s omezením volného pohybu osob, který v těchto dnech prodloužila do 15. května 2020. Proto i my musíme toto nařízení respektovat a všechny dubnové akce zrušit a květnové přesunout.
 
Květnový sraz historických kočátků se pro letošní rok neruší, náhradní termín je stanoven na 12. 9. 2020.
 
Níže naleznete aktualizovaný seznam akcí na letošní rok zohledňující současnou situaci. Seznam budeme pravidelně aktualizovat tak, aby odpovídal aktuální situaci. 
 
Veškeré případné aktualizace zde uvedených akcí, zejména času konání, nebo jestli vůbec proběhnou, se včas dozvíte zde na našem webu, nebo na naší facebookové komunitní stránce Spolek historie Mimoňska.
 
Zájemci o členství ve Spolku se mohou přihlásit kdykoliv u předsedkyně, paní Lenky Špačkové,
buď písemně na adrese lenka.fogl@seznam.cz ,
nebo telefonicky na čísle +420 724 522 279.
 

Významné rody v Mimoni

 
 Wart. Zedlitz  Bieb. Maz. Müllner  Zeidler Albrecht  Putz  Hartig

 

V Mimoni působily rody, které přišly převážně v Německa, Slezska, či z Rakouska a nezřídka byly v dalších rodových větvích protkány s rody českými.
V historii Mimoně, jako prostého sídla, které mělo nějakou vrchnost (pány, panstvo) se už v první polovině 14. století, tj. někde kolem roku 1320 - 1350 setkáváme s pány z Mimoně, kteří jsou zmiňováni jako vlastníci sídla.
Ve druhé polovině 14. století, tj. po roce 1350 již vlastní Mimoň, tehdy ještě farní ves, s hradem Ralsko Vartenberkové, po smrti otce Vaňka to byli bratři Jan a Václav z Vartenberka. Dá se říci, že právě tito dva bratři měli velký podíl na rozvoji Mimoně. Protože Mimoň ležela na kupecké cestě do Žitavy, dokázali této polohy využít a podařilo se jim roku 1371 získat povolení k vybírání cla v Mimoni. A díky tomu se začala malá ves rychle rozvíjet.