Kdy a kde co bude uvidíte v našem plánu akcí na rok 2019.

Květnová vycházka

 

Po krátkém vydechnutí tu pro vás máme další akci, tentokrát ze série vycházek po okolí Mimoně. Přijďte 26. května do Hradčan u Mimoně k místnímu Infocentru, kde bychom si dali odpolední sraz kolem 13h.
A pozor... Letos to bude tak, že půjdeme tam, kam bude chtít jít většina zúčastněných. Proto jestli máte tipy, nápady, pište do komentářů, jaká trasa by se vám líbila.
Čas ukončení celé akce je čistě orientační ;)

Diskusní téma: Květnová vycházka

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Poděkování

 

Milí přátelé a příznivci této doufejme nově se rodící tradice, moc Vám děkujeme za naprosto skvělou účast, za Vaše vymazlené a úžasné kočárky, ale i za krásné koně, nádherný kočár a i za historická kola a motocykl, se kterým dorazili naši přátelé z Horní Police. I přes nepřízeň počasí se akce opravdu povedla a rádi jsme se s Vámi viděli. Zvláštní poklona patří všem, kdo se podíleli na organizování celé akce, městu Mimoň, odboru kultury, naší předsedkyni Lence Špačkové, Monice Janecké, Blaženě Suchomelové a vůbec všem, bez nichž by tato skvělá akce nemohla vzniknout.

Těšíme se na Vás opět za rok, na jaře 2020 

Spolek historie Mimoňska

Velikonoční vycházka Spolku historie Mimoňska

 

Netradičně pojatá Velikonoční vycházka Spolku historie Mimoňska, vyšla na slunečnou sobotu 19 dubna. První letošní větší akce Spolku přilákala na třicet turistů, kteří na oplátku obdrželi Účastnický list a mapku pěti stanovišť, která museli během vycházky projít.

Vycházka začala ve 13 hodin v Božím hrobě zasvěceným výkladem pana Ing. Šťastného, program pokračoval na náměstí 1.máje, kde měla p. Suchomelová na ukázku obrázky zámku ještě ve své plné kráse a další již smutné obrázky zámku před odstřelem, v průběhu odstřelu a likvidace sutin.

Druhá zastávka byla u Olivetské hory, znázorňující výjev z Bible: Krista modlícího se v Getsemanské zahradě a spící apoštoly.

Víte, že tato vyvýšenina tu je letos přesně 330 let?

Další, v pořadí čtvrtá zastávka byla v Komenského ulici u ZŠ Mírová, kde se účastnící vycházky mohli od našeho kolegy p. Bidla ve zkratce dozvědět historii „nové“ školy.

Poslední zastávka na krátké individuální vycházce byl kostel sv. Petra a Pavla. Třešničkou na dortu byla zpřístupněná kostelní věž s nádhernými výhledy na naše jarní město. Na věži provázela, za pomoci pánů Maříka a Hermanna p. Janečková, a i drobná sladkost pro děti se našla. Věž a celá akce se uzavřela krátce po 15 hodině.

Chtěla bych poděkovat všem jmenovaným za dobrou reprezentaci Spolku a celé naučné vycházky, můžeme se třeba i s dalšími dobrovolníky opět sejít, třeba na brigádě při úklidu věže.

Jak už jsem zmínila, počasí pěkné a je zajímavé, že přilákalo k vycházce spíše turisty z okolí . Pár mimoňských a ti ještě měli připomínku, že byla malá informovanost. Plány akcí jsou zveřejněny na www.historiemimoně.cz, na facebookových stránkách Spolek historie Mimoňska a Historie Lenka Špačková. Plakátky rozvěšujeme ve výlohách obchodu v Mírové ulici .

- Za Spolek historie Mimoňska Lenka Špačková -

Valná hromada Spolku historie Mimoňska

 

Spolek historie Mimoňska


Jako každý rok, i letos proběhla valná hromada Spolku historie Mimoňska v Klubu seniorů. Letošní rok Spolek oslavil jubilejní, 15 rok trvání. Což samo o sobě lze považovat za obrovský úspěch.
 

V 16 hodin, po uvítání přítomných členů Spolku a hostů, předsedkyní Spolku paní Lenkou Špačkovou a seznámení se s programem schůze, přišla na řadu prezentace. Na programu prezentace byl souhrn činnosti Spolku za uplynulý rok a zpráva o hospodaření.

Probral se i plán akcí na rok 2019. Akcí je víc než dost, stačí si jen si některou vybrat. Činnost Spolku dokáže oslovit zájemce o pořádané akce, jen bylo konstatováno, že na akce konané Spolkem chodí minimum členů, přijdou spíše nečlenové Spolku, kteří mají o akci zájem. Je potěšující, že má naše činnost smysl. Jen by bylo potřeba více aktivních členů, třeba i s novými nápady.

Členský příspěvek člena Spolku historie Mimoňska zůstal na rok 2019 nezměněný, tj. 200,- Kč / rok. Současné představenstvo nebylo změněno, volba nového představenstva proběhne na Valné hromadě Spolku v roce 2020.

V závěrečné diskusi padlo i několik návrhů k činnosti Spolku.

Schůze se zúčastnilo 16 členů ,  omluveno 5

- Lenka Špačková, předsedkyně -

Krátké shrnutí z besedy s pilotem Karlem Fenclem
od Lenky Špačkové
 

Povídání s panem Fenclem v městském muzeu v Mimoni mě velmi překvapilo.

Ryze mužské osazenstvo, až na dvě ženy, zaplnilo městské muzeum v Mimoni do posledního místečka.

Pan Fencl, velice vitální pán, s úžasnou pamětí a darem vyprávění vzpomínal na život v Lybii,co tamní ženy, alkohol, legrácky kolegů ale i na setkání s UFO. Přítomní pánové zasypali pana Fencla odbornými a fundovanými otázkami z oboru letectví. Zavzpomínali na společné známé, či jak se létá nadzvukovou rychlostí. Netušila jsem, že je v Mimoni ještě tolik pilotů, odborníků a fandů letectví.

Měli jsme možnost si prohlédnout fotografie z éry instruktora a zkušebního letce,ale i části výstroje pilota.

Více jak dvou hodinová beseda určitě nikoho nenudila a moc děkujeme.

- Za Spolek historie Mimoňska Lenka Špačková -

 

 

Pomožme vytvořit obraz o našem okolí...

 

Každoroční účast členů Spolku na úštěckém masopustu se již stává tradicí. A protože tradice by se měly dodržovat, nemohli jsme chybět ani letos 

 

Přinášíme Vám novou prezentaci našeho Spolku, malé shrnutí naší činnosti.