Plán akcí Spolku historie Mimoňska na rok 2018

 
Přinášíme Vám aktualizaci našich (a nejen našich) akcí na letošní rok. Naplánované a potvrzené akce máme, včetně tradičních, do srpna 2018. Další jsou v jednání. O výsledcích a dalších aktualizacích Vás budeme na našich stránkách včas informovat, na naplánované akce zde zveřejníme pozvánky.
Od letošního roku můžete na našich stránkách vídat i pozvánky na akce, které pořádá Krajanské muzeum vystěhovalectví v Náhlově, proto sledujte proto naše stránky pravidelně, ať Vám nic neunikne :)
 

                    Stáhnout pozvánku                    Stáhnout předběžný program

5. ročník oslavy narozenin Dony Leopoldiny

 
V neděli 21. 1. jsme se sešli v Muzeu vystěhovalectví do Brazílie v Náhlově, abychom již po páté oslavili narození rakouské arcivévodkyně, brazilské císařovny a portugalské královny, Dony Leopoldiny. Muzeum se zaplnilo do posledního místa a další příchozí museli postávat.  Velký zájem o tuto oslavu potěšil jak ředitele muzea pana Ing. Petra Polakoviče, tak i nás, spolupořadatele, Spolek historie Mimoňska. Za velmi příjemného a vtipného moderování Ing. Polakoviče jsme shlédli ukázku brazilského tance, která ač za velmi improvizované hudby sklidila bouřlivé ovace. K příjemnému odpoledni, již tradičně přispěla Canzonetta a její vedoucí p. Starý, který průvodním slovem vystoupení provázel. Mezi hosty byl řiditel gymnázia z dalekých Teplic, který přijal pozvání, jelikož se podílel na pořádané cestě po stopách, Dony Leopoldiny po Čechách.
A již také tradičně narozeninový dort, brazilská káva, ostatní dobroty tradičně přinesené návštěvníky. Hezké odpoledne, hezké povídání, setkání.  Příště se těšíme i na vás.
 
 
- JD -
 
 
 
 
 
Fotografie z akce
 

Betlémské světlo v Náhlově

 
Opět po roce, jsou tu Vánoce. A tak již po sedmé jsme se sešli k převzetí světla z Betléma, tentokrát v neděli 17.12 od 14 hodin v muzeu Vystěhovalectví do Brazílie, kde voněl ozdobený stromek, prskavky, nechybělo pouštění svíček v lavórku. Vůně cukroví a hlavně-pohoda. V kapličce postavený krásný hliněný betlém, ozdobený stromek… Lidí, kteří chtěli svou přítomností zklidnit běh života, vyslechnout moudrá slova k zamyšlení, bylo letos víc než 30. Popovídání s přáteli, popít pravou brazilskou kávu, na zahřátí svařáček, k tomu na ochutnání vzorky vánočního cukroví. A donést si do svých domovů plamínek Betlémského světla. Pěvecký sbor Canzonetta pod vedením Radka Starého, který vtipně uváděl vánoční písně a koledy byl krásným zážitkem.
Tu pravou vánoční pohodu navodil i čerstvě napadaný sníh, který padal téměř celý den.
Byla to poslední společná akce Spolku historie Mimoňska a Muzea vystěhovalectví v tomto roce. Ale hned v lednu bude v muzeu opět, již tradiční oslava. Proto sledujte naše webové stránky, kde bude jistě včas pozvánka.

- JD a LŠ Spolek historie Mimoňska -
www.historiemimone.cz
 
Fotografie z akce
 
 

BERKOVSKÝ KOSTEL SV. FABIÁNA A ŠEBESTIÁNA V ZÁKUPECH

 

Návštěvníkům Zákup bývá zmiňována doba rozkvětu města za vévodů Sasko-Lauenburských, představovaných Juliem Františkem a jeho dcerou, Annou Marií Františkou z Toskány a za Habsburků v osobě Ferdinanda V. Dobrotivého. Trochu neprávem se zapomíná na dobu, kdy patřily Zákupy významnému rodu Berků, proto se v příštím roce s některými osobnostmi z tohoto severočeského rodokmenu seznámíme blíže. Dnes se budeme věnovat prvotní berkovské podobě kostela sv. Fabiána a Šebestiána.

Přečíst celý článek

 

Zaniklé vesnice Horní Krupá a Krupský dvůr

 
V sobotu 14. 10. jsme uskutečnili vycházku do zaniklých vesnic Ralska. Tentokrát jsme se vydali do Horní Krupé a Krupského dvora. Počasí nám přálo, byl krásný den. Zastavili jsme se u bývalého mlýna a po krátké debatě se na 20 zájemců o historii vydalo do kopce na Krupský dvůr. Cesta lesem do kopce byla výborná na rozdýchání, konečně jsem využil plnou kapacitu plic. Nahoře u památné lípy jsme promlouvali o historii dvora, dozvěděli jsme se nové skutečnosti. Třeba to, že se zde narodil psychiatr Benjamín Čumpelík, zakladatel psychiatrie a iniciátor zřízení psychiatrické léčebny v Kosmonosích, a který poprvé popsal delirium tremens.  Nakonec fotografování a vydali se zkratkou dolů k mlýnu. Stále bylo o čem mluvit. Historie je nekonečná.
Za vraty obory jsme zastavili v místech bývalého statku Dittrichových. Pan Dittrich nám vyprávěl o svých předcích, o Horní Krupé. Zašli jsme do míst bývalého hřbitova, kde leží předci pana Dittricha. Hřbitov již není, nikdo by nepoznal, kde byl. 
Nakonec rozloučení s konstatováním, že to byla procházka velmi hezká. A teď se již těšíme na vycházku další, o které vás budeme včas informovat.
 
- J. D. -