Začínáme připravovat 11. ročník
Oslav Horních Vsí

 
A letos, pro dobré vykročení do další desítky společně otevřeme novou expozici Muzea Horních Vsí. Takže puntík do kalendáře a 17. srpna doražte

Procházkou po zaniklých vesnicích Ralska

 
Čerstvá novinka od našeho člena Jaroslava Dvořáka, mapující zaniklé vesnice v bývalém vojenském výcvikovém prostoru Ralsko.
 
Tuto a další knihy z naší nabídky, které uvádíme v našem katalogu v levém menu, si můžete objednat na adrese
 

Křest knihy "Procházkou po zaniklých obcích"

 

Dlouho očekávaný křest knihy od člena našeho Spolku, Jaroslava Dvořáka, s názvem „Procházkou po zaniklých obcích“ se velmi vydařil.

V sobotu, 8. června ve 13 hod. se v Náhlově, v Muzeu vystěhovalectví do Brazílie, sešlo kolem 50 zájemců o knihu.

Členky Spolku historie Mimoňska  p. Špačková a p. Suchomelová přivítaly přítomné, byl představen autor knihy, pan Jaroslav Dvořák, který zároveň přečetl krátký úryvek z knihy. A pak už nastal čas  na křest knihy. Popřáli jsme jí u brazilské kávy, aby se dobře četla, prodávala a byla lexikonem pro zájemce o historii.

Jako vždy nechybělo něco dobrého k brazilské kávě, chlebíčky, ovoce a hlavně milá a přátelská atmosféra. Hosté se zapojili do diskuze, přátelé z Mnichova Hradiště nás pozvali na svou červencovou akci a  také došlo na společné foto před muzeem.

S některými jsme se prošli po naučné stezce , zkontrolovali jsme zdárný růst  vloni vysazené lípy, prohledli nově vznikající prostory v podkroví muzea , který bude věnován právě zaniklým obcím. Tyto prostory se slavnostně otevřou při Oslavách Horních vsi , jejichž 11 ročník se letos uskuteční 17. srpna.

Úžasnou atmosféru sobotního dopoledne podtrhl i příjezd děvčat na koních a zároveň příjezd vyznavačů motorkářského sportu. Zajímavé, zvláštně načasované setkání.

Knihu „Procházka po zaniklých obcí“ lze za 170 kč zakoupit v Muzeu vystěhovalectví do Brazílie v Náhlově, v Mimoni v bývalém Unibazaru na Husově ulici a po domluvě u p.Špačkové. Kontakt lenka.fogl@seznam.cz

 

Za Spolek historie Mimoňska  Lenka Špačková

www.historiemimone.cz

Kdy a kde co bude uvidíte v našem plánu akcí na rok 2019.

Květnová vycházka

 

Dnešní vycházka se startem u infocentra v Hradčanech pokračovala pískovými cestami podél Hradčanského rybníku k rybníku Držník (Držák), dále Starou Lipskou cestou k Strážovskému rybníku. Při návratu jsme z cyklostezky odbočili k Ústřednímu krmelci a vystoupali 308 m k pískovcovému vrchu s několika drobnými skalními útvary nazývanému Víšek, kde v 60. letech spadlo letadlo Čs. armády. Během téměř tříhodinové procházky nám velmi přálo počasí, ochutnali jsme mladé výhonky jehličnanů, viděli jsme labutí rodinku a v zájmu uchování krásy přírody jsme sesbírali odpadky po méně ekologicky smýšlejících turistech. Budeme se těšit na další tradiční vycházku opět za rok!

-Blažena Suchomelová ml.-

Poděkování

 

Milí přátelé a příznivci této doufejme nově se rodící tradice, moc Vám děkujeme za naprosto skvělou účast, za Vaše vymazlené a úžasné kočárky, ale i za krásné koně, nádherný kočár a i za historická kola a motocykl, se kterým dorazili naši přátelé z Horní Police. I přes nepřízeň počasí se akce opravdu povedla a rádi jsme se s Vámi viděli. Zvláštní poklona patří všem, kdo se podíleli na organizování celé akce, městu Mimoň, odboru kultury, naší předsedkyni Lence Špačkové, Monice Janecké, Blaženě Suchomelové a vůbec všem, bez nichž by tato skvělá akce nemohla vzniknout.

Těšíme se na Vás opět za rok, na jaře 2020 

Spolek historie Mimoňska

 

 

Velikonoční vycházka Spolku historie Mimoňska

 

Netradičně pojatá Velikonoční vycházka Spolku historie Mimoňska, vyšla na slunečnou sobotu 19 dubna. První letošní větší akce Spolku přilákala na třicet turistů, kteří na oplátku obdrželi Účastnický list a mapku pěti stanovišť, která museli během vycházky projít.

Vycházka začala ve 13 hodin v Božím hrobě zasvěceným výkladem pana Ing. Šťastného, program pokračoval na náměstí 1.máje, kde měla p. Suchomelová na ukázku obrázky zámku ještě ve své plné kráse a další již smutné obrázky zámku před odstřelem, v průběhu odstřelu a likvidace sutin.

Druhá zastávka byla u Olivetské hory, znázorňující výjev z Bible: Krista modlícího se v Getsemanské zahradě a spící apoštoly.

Víte, že tato vyvýšenina tu je letos přesně 330 let?

Další, v pořadí čtvrtá zastávka byla v Komenského ulici u ZŠ Mírová, kde se účastnící vycházky mohli od našeho kolegy p. Bidla ve zkratce dozvědět historii „nové“ školy.

Poslední zastávka na krátké individuální vycházce byl kostel sv. Petra a Pavla. Třešničkou na dortu byla zpřístupněná kostelní věž s nádhernými výhledy na naše jarní město. Na věži provázela, za pomoci pánů Maříka a Hermanna p. Janečková, a i drobná sladkost pro děti se našla. Věž a celá akce se uzavřela krátce po 15 hodině.

Chtěla bych poděkovat všem jmenovaným za dobrou reprezentaci Spolku a celé naučné vycházky, můžeme se třeba i s dalšími dobrovolníky opět sejít, třeba na brigádě při úklidu věže.

Jak už jsem zmínila, počasí pěkné a je zajímavé, že přilákalo k vycházce spíše turisty z okolí . Pár mimoňských a ti ještě měli připomínku, že byla malá informovanost. Plány akcí jsou zveřejněny na www.historiemimoně.cz, na facebookových stránkách Spolek historie Mimoňska a Historie Lenka Špačková. Plakátky rozvěšujeme ve výlohách obchodu v Mírové ulici .

- Za Spolek historie Mimoňska Lenka Špačková -