Muzeum vystěhovalectví do Brazílie

Muzeum vystěhovalectví do Brazílie

Projekt Muzea vystěhovalectví do Brazílie v Náhlově realizuje od roku 2011 člen Spolku historie Mimoně pan Ing. Petr Polakovič. S tímto projektem souvisí i fungování Spolku historie Mimoně, který se na akcích v Náhlově často organizačně, či jinak spolupodílí.

Náhlovská témata jsou v mnoha ohledech společná, např. téma zaniklých vesnic, či historie bývalého VVP Ralsko, který se Mimoně přímo dotýká.

Nosným tématem Muzea vystěhovalectví v Náhlově však zůstává emigrace to Brazílie na konci 19 a začátkem 20 století. Muzeum provozuje:

Sdružení Náhlov

spolek, usilující o obnovu obce Náhlov v bývalém vojenském prostoru Ralsko, zakládající subjekt Krajanského muzea vystěhovalectví do Brazílie.

Webové stránky sdružení a Krajanského muzea vystěhovalectví do Brazílie