Zápisy 2017

Zápis z Valné hromady

18.04.2017 13:06
Zahájení 16.00 hod. Počet přítomných: 15, po příchodu p. Malinského 16 (dle prezenční listiny) Hosté: Lenka Špačková zahájila jednání valné hromady a přivítala přítomné. Poté předala slovo Š. Krousové, která valnou hromadu vedla. Program: 1. Zahájení 2. Schválení programu a složení komisí 3....