Zápisy ze schůzí 2013

             Pravidelné setkání ve čtvrtek 7. 11. 2013.

 

Schůzku zahájila předsedkyně spolku Lenka Špačková, zhodnotila konané akce od minulého setkání jako vydařené, informovala, že námi uvažované vysazení stromu k 10. výročí založení spolku ve městě není tak jednoduché, že vyžaduje povolení odboru životního prostředí.

Řešilo se i vytvoření Vánočních blahopřání, skončení členství členů, kteří nezaplatili příspěvky a opět zápisy ze schůzek.  Pak předala slovo hostu, panu Šírovi ze Stráže, který vyprávěl o táboru a archivu ve Stráži za války. V průběhu schůzky byl rozdán občasník a hezké desky, které vytvořil pan Hons, do kterých si vložíme povídání o zaniklých vesnicích, které několik let vkládal pan Hons do občasníku. Vznikne tak jakási kniha, na kterou jsme se dlouho těšili.

Tentokrát byla účast na setkání velká, budeme doufat, že i na příštím „Vánočním“, které se koná v muzeu, přijde většina členů.

Neberte toto prosím, jako zápis ze schůzky, něco zapomenuto něco jsem neslyšel a tak vše nenapsal. Pokud chcete znát podrobnosti, musíte na pravidelná setkání chodit.

Na závěr připomínám, že další akce tak jako již každý rok bude v Náhlově, Betlémské světlo. Bude pravděpodobně o víkendu před Štědrým dnem. Přesný termín bude s ohledem na přivezení světla do kapličky v Náhlově, uveden na těchto stránkách. Zájemci o účast se ale již teď mohou dohodnout kdo, koho do Náhlova autem vezme.

- SHM - J. D.