Valná hromada 2009

03.04.2009 15:14

Ve dni 2.4. 2009 byla konaná výroční valná hromada neboť je to již 5 let co byl založeno naše společenství.  Celou tuto dobu ho úspěšně vedl náš oslavenec pan Hons a v posledním roce 2008 mohla na tyto základy navázat paní Špačková za což ji náš čestný předseda pan Hons veřejně poděkoval. Na valné hromadě byli přivítáni hosté pí. Antošová za město Mimoň, p.Šolc starosta města Ralsko , zástupce spolku z Jablonného v pod Ještědí , p. Pobuda a další hosté.

Nejprve byla rekapitulace naší práce za rok 2008.

23. 3. 2008 se uskutečnila velikonoční vycházka inspirována snímky pana Théra.

18.5. 2008 jsme se účastnili setkání s odsunutými němci a následně se zůčastnili mše v kostele.

28.5. 2008 byl podniknut výlet za poznáním do bývalého VVP s rodačkou paní Sedlákovou , která na svůj věk má vynikající paměť.

25.-27.7. 2008 se uskutečnila cesta 21 lidí ze společenství do města Ingolstadt kde o nás bylo velice dobře postaráno a kde jsme se setkali s rodáky města.

11.10. 2008 byl uskutečněn tradiční výlet na Ralsko a který byl ukončen ve Vranově v hospůdce pod Kaštany

18.10. 2008 jsme zajeli do bývalého VVP s pamětníky pí. Bouškovou , p. Pobudou a p. Eichlerem a navštívili zaniklé obce Kracmanov,Proseč a Olšinu.

Naše společenství se podílelo na konání dní Mimoně, kdy jsme sehnali dotaci na dostihy, zůčastnili jsme se křtu knihy o Severočeské Transverzálce,účastnili jsme se výstavy betlémů a vysvěcení a obnovení pomníku padlým vojákům v I. světové válce  u božího hrobu.

Podali jsme prostřednictvím p. Prollera žádost o dotaci na kanonýrský (smírčí) kříž.

Založili jsme internetové stránky . Chceme uskutečnit besedu s žijícími pamětníky.A naší největší akcí je pozvání odsunutých rodáků (němců) , které se má uskutečnit 21.8. 2009.

Na závěr byl schválen členský příspěvek na rok 2009 : člen 150,-Kč ,

člen důchodce 100,-Kč a za občasník 250,-Kč.

Jako zástupce předsedkyně byl zvolen pan Macák.