Činnost Spolku a jeho historický vývoj
 
 
Spolek, který se zabýval historií Mimoně a jejího okolí, byl založen v roce 2004 pod názvem Společenství historie Mimoně, Ralska a okolí, z iniciativy patriota a rodáka z Mimoně pana Osvalda Honse, který se zároveň stal prvním předsedou Spolku.

Náplní našeho spolku byly pravidelné akce - Velikonoční vycházka po Mimoni, Svatodušní vycházka - tradičně v Hradčanech, každoroční posvícenské výstupy na Ralsko, které se konaly již od roku 2003 do roku 2013. Během času jsme zavedli setkávání rodáků a spolků v Náhlově, které jsme od roku 2011 nazvali Oslavy Horních Vsí, k tomu se v roce 2012 přidalo i Betlémské světlo, které splynulo v jednu akci s předvánočními posezeními. A protože jsme měli v názvu slovo „okolí“, začali jsme s vyjížďkami do bývalého Vojenského výcvikového prostoru, po stopách zaniklých obcí, kdy vyrážíme do určité dané lokality. Většinou nám je průvodcem člověk, který se v místě narodil nebo má k navštívenému místu velice blízký vztah.
 
Začali jsme také vydávat interní Zpravodaj, který se časem přejmenoval na Občasník. Ten vycházel 6x ročně, s přílohou o zaniklých obcích, kterou zpracovával pan Osvald Hons. Vystřídalo se několik členů redakční rady, kteří byli ve vydávání nápomocni. V současné době již interní zpravodaj nevychází.

V r. 2008 se předsedkyní Společenství stala paní Lenka Špačková, a p. Hons se stal čestným předsedou. Za 10 let trvání měl spolek kolem 50 členů, z nichž asi polovina byla aktivních a zapojovala se do akcí spolku.
 
Také jsme na pozvání německých rodáků navštívili dvakrát německé město Ingolstadt, kde můžete vidět Muzeum Mimoně a Prachatic. Naši zástupci byli na návštěvě hraběnky Hartigové v rakouském Salzburgu, potomku rodu Hartigů, jimž patřilo panství v Mimoni a okolí.
 
Navázali jsme také významnou spolupráci s Muzeem vystěhovalectví do Brazílie a Horních vsí v Náhlově, které vede Ing. Petr Polakovič, který je zároveň i naším členem.

Členové spolku se zabývají různými aktivitami: někdo sbírá dokumenty o Mimoni nebo staré pohlednice, někdo mapuje okolí a historii zaniklých obcí, další je průvodcem v areálu Božího hrobu (který je kopií Božího hrobu v Jeruzalémě), ale i dobrovolným průvodcem po Mimoni. Pořádáme, nejenom pro členy spolku, ale i širokou veřejnost, přednášky s promítáním. Jsme nápomocni při akcích konaných městem, dáváme podněty městu na propagaci významných rodáků, také spolupracujeme při vzniku knih o Mimoni.
 
V roce 2014 jsme chtěli důstojně oslavit, a tím také završit, 10 let trvání spolku. Bohužel, neshody se zakládajícím členem spolku měly za následek jeho roztržení. Zůstalo zdravé jádro, které začíná další desetiletí s novým názvem Spolek historie Mimoňska.
Protože došlo k přeřazení registrovaných spolků z ministerstva a byla nutná nová registrace na kraji, požádali jsme zároveň o změnu a zkrácení názvu, který se těžko pamatoval a tak od prosince 2014 nese náš spolek nový název - Spolek historie Mimoňska - a tradiční akce budeme pořádat stále.

 
V roce 2015 jsme připravili v městském muzeu výstavu s názvem Poklady nejenom z půdy, kde byly vystaveny artefakty, které mají vztah k Mimoni a mimoňským obyvatelům.
 
V roce 2018 započala předsedkyně Spolku, paní Lenka Špačková, prezentaci úplně nové akce, “Setkávání retro - kočárků a jízdních kol” v Mimoni. Tato akce získala v roce 2020 ocenění v podobě českého rekordu s největším počtem historických kočárků na jednom místě. Zápis do České knihy rekordů provedla agentura Dobrý den z Pelhřimova. Na podzim 2018 jsme jako Spolek převzali štafetu s pořádáním každoročních vánočních výstupů na věž mimoňského kostela.
 
V roce 2020 otevřela předsedkyně Spolku nové Retromuzeum, jehož webové stránky se v současné době připravují.
 
https://www.historiemimone.cz/
https://www.facebook.com/spolekhistoriemimonska
 
- WEB -
 
Spolek historie Mimoňska
Březinova 72/V
MIMOŇ
CZ - 471 24