Odkazy na sousední města,
na naše historicky partnerská města
a na partnerská města Mimoně

 

Město Stráž pod Ralskem

Historie Stráže pod Ralskem je velmi úzce spjata s historií Mimoně. Nejen rodem Vartenberků, ale prakticky všemi rody, které Mimoň vlastnili. V průběhu staletí se různými transakcemi dostávaly majetky v okolí Stráže pod Ralskem do majetku Mimoně a stejně tak hrad Ralsko patřil jednou k panství Děvínskému, jednou k panství Mimoňskému.
Poslední rod, Hartigové, kteří vlastnili Mimoň si dokonce v kostele sv. Zikmunda ve Stráži pod Ralskem vytvořil svou rodovou hrobku.

Město Ingolstadt ve Spolkové republice Německo, má s Mimoní společnou poválečnou kapitolu. Ingolstadt byl jedním z mnoha měst, kam směřovaly poválečné odsuny německých obyvatel z Československého pohraničí. A právě sem, do Ingolstadtu byli repatriováni obyvatelé Prachatic (Prachatitz) a Mimoně (Niemes).
Město Jablonné v Podještědí