2010 Češi v Brazílii

30.01.2012 15:25

 

2010 Češi v Brazílii

14. 11. 2010
     Dne 10.11.2010 jsme si udělali celodenní výlet do Prahy, kde jsme stihly navštívit dvě výstavy.
Jednu na Pražském hradě, věnovanou emigraci Čechů do Brazílie. (už od třicátých let 20. stol. a zejména po roce 1948) „Stopy Čechů v Brazílii“. Průvodcem nám byl Ing. Polakovič, který má tuto tematiku v malíčku. Pár informačních panelů z této výstavy má přislíbených do nově vznikajícího muzea v Náhlově.
Výstava pěkná, zajímavá, poutavá, na 3. nádvoří Pražského hradu v Tereziánském sále, ale domnívám se, že by zasloužila větší propagaci.
Z Pražského hradu jsme se přesunuli na Staroměstské náměstí, do domu U Kamenného zvonu. Zde právě probíhá výstava u příležitosti sedmistého výročí nástupu Jana Lucemburského na český trůn následně po jeho sňatku s českou princeznou Eliškou Přemyslovnou. „Královský sňatek“. I tato výstava byla velice zajímavá, viděli jsme svatební korunu Elišky, relikviáře, mnoho listů ilustrované kroniky, královské dokumenty a pečetě.
Zajímavé byly i expoziční prostory, kde jsme se mohli seznámit s architektonickou podobou zástavby pražského území, mezi Pražským hradem a Vyšehradem. Nejstarší dochované zmínky o majiteli domu U zvonu jsou až z roku 1332, kdy patřil bohatému měšťanovi Henslinu Pesoldovi z Chebu, ale stavebně historický průzkum, předcházející jeho rekonstrukci, prokázal, že jeho historie je starší než první písemné zprávy. Dům U Zvonu tak, jak se nám jeví dnes, neodpovídá rozsahu původní velkolepé městské rezidence z doby před polovinou 14. století.
Lenka Špačková