2010 Milešov

30.01.2012 15:23

 

2010 Milešov

5. 10. 2010
Historická slavnost v obci Milešov pod Milešovkou.
Možná se vám to zdá být trochu daleko, ale Litoměřice jsou mé rodné město a České středohoří srdeční záležitost. Jméno Kašpara Zdenka Kaplíře ze Sulevic, od jehož narození příští rok uplyne 400 let, mi bylo až do této nádherné slunečné neděle 12.9.2010 zcela neznámé. Byl to významný obránce Vídně proti Turkům r.1683, kdy tato událost rozhodla o osudu celé křesťanské Evropy jako málokteré válečné utkání v novodobých dějinách. Navštívila jsem slavnost s Ing. Polakovičem, který byl na tuto pozván Rakouským kulturním fórem v Praze.
Vše jsme bedlivě sledovali a trošku srovnávali s naší slavností v Náhlově .V Milešově měli zástupce ze 4 zemí , u nás ze 3 zemí – to je dobré. Krásná mše i se zpěvem byla u nás v kapli také. Průvod tam byl pravda s hudbou, která dodala říz, a Historické regimenty v uniformách zase přidaly zase lesk. Také výstřely z děla na počest oslavence ………Ale i takové členy v našem spolku ShMRao máme!
Takže bych nás všechny za uskutečnění akce v Náhlově pochválila, zlepšovat se dá vždy- jen musíme včas hledat ve svých řadách, protože nemáme tak silnou podporu ze zahraničí. Obyvatelé i návštěvníci byli velice přátelští a naladěni na stejnou notu, pohovořili jsme s Generálním vikářem litoměřické diecéze, s panem Stanislavem Přibylem, CSsR., který naši činnost v prostoru velice uvítal a děkoval nám. Bylo tam více než 200 lidí, a proto vás milí přátelé za rok určitě zvu jak do Náhlova, tak do vzdálenějšího Milešova, kde chtějí v tradici také pokračovat.                                         
                                                                              Blažena Suchomelová