2010 Náhlov

30.01.2012 15:22

 

2010 Náhlov

5. 9. 2010

     Konečně jsme se opět po roce sešli 21. srpna 2010 v Náhlově, abychom se zúčastnili 1. výroční mše v kapli sv. Floriána. Mši tentokrát celebroval farář Josef Maňásek z Hlavice. 
     Letos však nešlo jenom o mši, ale o celodenní náhlovský program. Po mši všechny seznámil Ing. Petr Polakovič s dalším programem, před kaplí proběhlo hromadné fotografování a všichni jsme se odebrali na turistickou cestu Sdružení Náhlov, která byla slavnostně otevřena jako Naučná stezka s informačními tabulemi. Naučnou stezku otevřel senátor pan Ing. Karel Kapoun, slavnostním přestřižením pásky. Všechny tabule byly slavnostně pokřtěny. 1. tabule je věnována historii Horních vsí (Oberdörfer) a pokřtil ji starosta Ralska pan Ing. Miloš Tita, 2. je věnovaná blízkému přírodnímu úkazu, Čertově zdi, tu pokřtil místostarosta Ralska pan Václav Bilický, 3. je věnována vystěhovalectví do Brazílie a pokřtila ji „originální“ Brazilka, potomek místních vystěhovalců slečna Patricia z města Venancio Aires, 4. tabule je věnována místnímu učiteli Josefu Klausovi, tu pokřtil starosta Mimoně pan František Kaiser, 5. tabule je věnována původním okolním hříbárnám, ze kterých se mnohdy dochovaly už jen torza kamenných zdí. Tyto hříbárny patřily hraběcímu rodu Hartigů a my jsme měli to štěstí, že tuto tabuli pokřtila osobně hraběnka Sophia Hartigová rozená z Waldsteinu a Wartenberka, doprovázena svým synem Ernestem, která pochází z Doks a v květnu 1945 je v Mimoni vdala za hraběte Hartiga. Poslední 6. tabule je poděkováním všem sponzorům, kteří se zasloužili o obnovu místních památek. Tuto tabuli si pokřtil sám aktér všeho náhlovského dění a obnovy památek Ing. Petr Polakovič, který nezapomněl poděkovat všem, kteří pomohli financemi, či jinak přiložili ruku k dílu. Poté jsme přešli přes vloni zrekonstruovaný kamenný mostek a za ním u svatého kříže třech svatých, zazpíval zde ženský pěvecký sbor Babini di Doksy. Tím skončila oficiální část sobotního dopoledne. Ing. Petr Polakovič se snaží vybudovat v Náhlově Krajanské muzeum vystěhovalectví do Brazílie ze staré budovy původní německé školy a v pozdějších letech prodejny Jednoty. V této budově pokračovala další část náhlovského programu bohatým občerstvením. Byly připraveny obložené talíře i vynikající guláš, ale i mnoho sladkých koláčů a buchet, samozřejmě také různé nápoje. Ukázalo se, že i v malé obci se mohou dít velké věci a sešla se zde téměř stovka přátel a hostů, význačných osobností z Čech, Německa, Rakouska a dokonce z Brazílie. Rád bych ještě zmínil, mimo již jmenované: starostu Osečné Jiřího Hausera, místostarostu Mimoně pana Ing. Stanislava Balouna, ředitelku MěKS Doksy pani PhDr. Renatu Mauserovou, předsedu občanského sdružení Drobné památky severních Čech pana Miroslava Pröllera, přátele-rodáky pana Reichla s manželkou z Ingolstadtu, členy Svazu důchodců Liberec, členky Libereckého spolku paní a dívek, členy Klubu seniorů APM Liberec, členy Spolku historie a kultury Mimoně, zástupce Spolku rodáků a přátel Mnichova Hradiště a okolí, zástupce Severočeského Deníku, hosty z Janova Dolu, Lesnova, Osečné, Světlé pod Ještědem, Stráže pod Ralskem (Wartenberka), Zábrdí a dalších blízký i vzdálenějších obcí.

     Poděkování sponzorům městu Mimoň a Ralsko, Váša s.r.o. jatky Mimoň, pivovaru Svijany, lékárně U Salvátora v Mimoni, manželům Havlíkovým a Lence Špačkové za výborný guláš, Blažence Suchomelové za skvělé pečené maso, všem, kteří napekli sladkosti, pani Soukupové, Šafránkové, Titěrové, Evě Laurynové, dokonce Vaškovi Macákovi a Tondovi Šafránkovi za vlastnoručně pečenou bábovku, pak taky velký dík pani Jarešové, Lence Novotné a Martině Honsové za výpomoc v kuchyni.

V "kongresovém centru" proběhl také prodej různých publikací, turistických známek, malovaných pohledů Antonína Nového, který zároveň patří mezi skupinu řemeslníků. Václav Macák natáčel dokumentární film na DVD a pan Janeček se postaral o chod dataprojektoru při prezentacích spolků.

Již dnes se plánují v Náhlově další akce a těšíme se na příští rok, že se opět sejdeme na další náhlovské sobotě a vytvoříme tak novou tradici „Oslav Horních vsí“, kde se budou setkávat členové různých spolků se zájmem o historii. Budou si vyměňovat informace, staré obrázky a různé podklady a sdělovat zážitky.

 

Slawiboj z Wartenberka

 

Náhledy fotografií ze složky 2010 Náhlov

P8216417u.jpg
P8216422u.jpg
P8216424u.jpg
P8216426u.jpg