2011 Náhlov

30.01.2012 15:31

 

Již 3. ročník oslav Horních vsí v Náhlově, tentokrát konané v sobotu 20.8 2011
 
 
Vše začalo v 10:00 hodin mší v kapli sv. Floriana. Po jejím ukončení se pokračovalo čestnou salvou u pomníku obětí první světové války, procházkou kolem informačních tabulí na naučné stezce, která sice není příliš dlouhá, je to vlastně jen pár metrů, ale najdete v ní mnoho zajímavých informací, vztahující se k okolí Horních vsí. Krátký oddych na lavičce u silnice a zároveň načerpání zajímavých poznatků z instalovaných cedulí, myslím každého zaujme.
Dále přes kamenný mostek, s krátkým zastavením u svatého kříže a zpět po naučné stezce do budovy bývalé školy do nově budovaného Krajanského muzea vystěhovalectví do Brazílie, s ubytovacím zařízením s názvem "Apartamento Bahia". Oslava byla pojata také jako před inaugurace otevření muzea a slavnostní přestřižení pásky byla vyzvána 1. místostarostka města Ralsko paní Mgr. Šárka Kalvová. Pan Petr Polakovič poté pronesl k zúčastněným, projev, ve kterém poděkoval všem hostům za účast, poděkování nechybělo ani sponzorům a po projevu proběhl přípitek pravým brazilským pivem s příznačným názvem Bohemia. Promítaly se zde zajímavé filmy, některé byly poskytnuty přímo emigranty, v současné době žijícími v Brazílii. K tomu všemu bylo připraveno bohaté občerstvení. K pozvaným hostům se přidali i lidé procházející, či projíždějící kolem po cyklostezce, která tudy vede, a všichni byli nadšeni báječnou atmosférou, která zde panovala, včetně místních dětí, pro které byl připraven skákací hrad.
Akce se, kromě pozvaných významných osobností, zástupců spolků a společenství, také zúčastnilo mnoho dnes pro nás již přátel, bývalých rodáků z Mimoňska, v současné době žijících v Německu. Za náš spolek dorazilo 16 členů + 2 čestní členové z Německa a v „Návštěvní knize“ přibylo na 70 nových podpisů.
Na celé akci se podílelo mnoho lidí naprosto nezištným způsobem, ale přesto poděkování patří především Vlastimilu Soukupovi a Wernerovi Kováčovi za pomoc při stavebních úpravách a dnešní obsluze na baru. Ale také Blaženě Suchomelové s Lenkou Špačkovou za lví podíl na celé akci, její přípravu, pozvání mnoha hostí, zajištění výborného guláše a mnoha dalších pochutin  a především organizaci celého průběhu této akce. Jim patří veliký dík a poklona.
 
Slawiboj z Wartenberka