Alois Vitík

29.04.2020 07:15

(25. července 1910 Mimoň - 7. února 1972 Praha) Malíř, středoškolský profesor, autor učebnic odborného kreslení a stavebnictví. Člen umělecké skupiny UB12.

Ve svých devatenácti letech odešel studovat do Prahy, na Umělecko - Průmyslovou Školu k prof. Arnoštu Hofbauerovi, kde čerpal z kubismu, fauvismu a expresionismu. Později také ze surrealismu. Hodně cestoval, za svůj život navštívil Francii, Německo, Švýcarsko, bývalou Jugoslávii, Itálii a bývalý Sovětský svaz.

Za druhé světové války, v roce 1940 již vystavoval svá díla společně s dalšími umělci v divadle E. F. Buriana v Praze a v roce 1943 se stal členem Umělecké besedy.

První samostatná výstava přišla těsně po válce, v roce 1947, a uskutečnila se v Salonu výtvarného umění v Praze.

Po zrušení uměleckých spolků a zákazu sdružování do uměleckých skupin v roce 1949, byli členové Umělecké besedy sdruženi ve II. středisku Svazu čs. výtvarných umělců (SČVU). Na půdě tohoto svazového střediska Umělecké besedy se sblížil s Vladimírem a Věrou Janouškovými, kteří jej přivedli do okruhu umělců budoucí umělecké skupiny UB12.

Po roce 1957, kdy byl zrušen zákaz sdružování do uměleckých skupin, stál Alois Vitík, společně s Váslavem Bartovským a Václavem Boštíkem v roce 1959 u zrodu umělecké skupiny UB12. A v tom samém roce absolvuje svou další výstavu, tentokrát v Nové síni v Praze.

Celá 40 a 50 léta 20 století maloval figurativní obrazy s městskou tématikou, ve druhé polovině 50 let dospívá k abstraktní malbě. Zároveň píše odborné knihy, týkající se technického kreslení a stavitelství.

Od roku 1960, až do roku svého úmrtí, tj. do roku 1972 vyučoval na Střední Umělecko - průmyslové škole v Praze na Žižkově a 60 léta 20 století byla ve znamení výstav jako člena umělecké skupiny UB12. Nejprve to byla samostatná výstava v Nové síni v Praze, to bylo v roce 1965 a v roce 1968 následovala společná výstava s Věrou Janouškovou, v Galerii umění v Karlových Varech a v roce 1969 opět samostatná výstava v Domu umění města Brna.

S nástupem normalizace se umělecká skupina UB12 začala rozpadat a v roce 1970 byla oficiálně zakázána.

Alois Vitík umírá ve věku nedožitých 62 let, 7. února 1972 v Praze.

 

 

Alois Vitík - Figurální kompozice (schůze)