Blahopřání k významnému životnímu výročí

31.05.2016 23:09

Našim členům

Blaženě Suchomelové,

Blance Obžerové,

Karlu Bidlovi

Aleně Hynkové,

Janě Hampejsové

a

Miroslavu Starému

 

Přejeme k jejich letošním významným životním jubileům vše nejlepší, spoustu optimismu a pevné zdraví

 

- Spolek historie Mimoně -