Červnová schůzka

07.06.2015 22:10

Na poslední předprázdninové schůzce Spolku historie Mimoňska, která se konala 4.6., se sešlo představenstvo v počtu 4/z 5/+3 členové spolku.

Hodnotila se akce Svatodušní vycházka po Hradčanech, kterou organizovala, naplánovala tradičně vedla Lenka Jůnová. Vycházka se povedla, přispělo k tomu i krásné počasí.

Náš člen Jaroslav Dvořák byl hostem akce Geoparku, která se konala v Hradčanech, kde odpovídal na otázky, které se týkaly zaniklých obcí.

Pozvánka na Podstávkové domky v Merbolticích - zúčastnilo se 6 našich členů a jako vždy, byla to velmi pěkná akce. Veřejnosti byl zpřístupněn další podstávkový dům.

Seznámení se zakončením výstavy Poklady nejenom z půdy, kde došlo ke zcizení odznaků. Náhrada ztráty se uhradila z daru, který se vybral na výstavě. Celková částka 153,- Kč byla odsouhlasena představenstvem jednomyslně.

Návrh - fotografie, které na výstavě pořídil p.Mayer - darovat jako poděkování občanům za zapůjčení exponátů - odsouhlaseno.

Do 18.6. podat žádost o grant.

Příprava na Oslavy Horních vsí - letos se budou konat 22.8. V programu by měla být, kromě tradiční mše, i projekce autentických leteckých snímků dnes zaniklých obcí z r. 1938 - 40. Dále pak setkání rodáků, a také odhalení pomníku v Palohlavech.

V průběhu prázdnin schůzky nejsou, určitě se uvidíme na některé z našich akcí, které už teď připravujeme.

Přejeme všem krásné letní dny se spousty sluníčka a hlavně dobrou kondici po celé léto.

 

Připomenutí akcí:

13.6. Jabloneček

Červenec: dosud není známo datum - Židlov

Srpen: 22.8. Oslavy Horních vsí