Další květnová akce - podstávkové domy v Merbolticích. Kdy? Již 26. května 2013

19.05.2013 16:43

V neděli, dne 26. května 2013 se v Merbolticích koná již šetý ročník s komentovanou prohlídkou lidových staveb v památkové zóně Merboltice.

Kde jsou Merboltice? Mezi Českou Lípou a Děčínem v památkové chráněné zóně. Více se můžete dočíst na webu sousedského spolku Merboltice popř. na oficiálních stránkách obce