Edmund Friedrich

30.04.2020 10:56

Mimoňský rodák Edmund Friedrich (10. 2. 1866–září 1945) pocházel ze staré barvířské rodiny Friedrichů a tomuto povolání se rovněž věnoval. O historii svého města se zajímal již od mládí, ale teprve s postupujícím věkem tento zájem přerostl v soustavné sledování lokální historie. Zájem o minulost u něj zřejmě vzbudil jeho otec, který měl být přítomen archeologickému objevu na Kostelním vrchu v březnu 1845 a Friedrich sám o něm píše jako o vlastivědném badateli. V roce 1926 nastoupil na místo správce městského muzea v Mimoni a aktivně se začal věnovat vlastivědě. Jeho činnost vyvrcholila ve třicátých letech, kdy se stal přispěvatelem řady místních novin, mimoňskými (Niemeser Zeitung) počínaje a varnsdorfským Abwehrem konče. Za druhé světové války již stál mimo okolní dění. V červnu 1945 nakrátko uprchnul do Německa, ale záhy se vrátil zpět do Mimoně. Brzy byl definitivně odsunut do nedalekého Sebnitz v saském pohraničí, kde v září 1945 zemřel ve věku 79 let.