Exkurze do tří zmizelých obci z bývalých Horních vsí

12.11.2012 13:34
V sobotu 10.listopadu 2012 uspořádalo Společenství historie Mimoně, Ralska a okolí další výlet do

zaniklých obcí v bývalém vojenském výcvikovém prostoru Ralsko. Šlo o veřejně přístupnou vzpomínkovou a poznávací návštěvu čtyř vsí - Křída, Kostřice, Olšina a Proseč - západně nad údolím říčky Zábrdky.

V 9hodin se nás v náhlovském Muzeu vystěhovalectví do Brazílie sešlo 32 lidí a 1 pes. Přivítala nás předsedkyně Společenství paní Lenka Špačková. Při šálku brazilské kávy a při dobrém domácím koláči jsme nejprve sledovali obrázky z předešlé výpravy po stopách vsí Kracmanova, Oken a Palohlav promítané panem Tomkem z Turnova. Po zodpovězení několika dotazů nás p.Tomek opět za pomoci dataprojekce seznámil s cíli dnešní cesty.

Krátce po 10hodině jsme pod vedením p.Dvořáka vyjeli devíti auty přes Vlachové a dolní části Dolánek v údolí Zábrdky, kolem bývalé známé restaurace „Na Pince“ a pak vzhůru úbočím Zábrdského údolí do někdejší Křídy. Pan Dvořák nás informoval o významnějších lokalitách bývalé

obce. Totéž se opakovalo asi o kilometr výše na místě zaniklé Olšiny, kde byly informace doplněny ještě vyprávěním účastnic z Jiviny, jejichž rodinní příslušníci z Olšiny pocházeli.

Po krátkém zastavení na vyhlídkovém návrší Zourovského vrchu (404m n.m.) z něhož jsme i přes na listopad příznivé počasí viděli pouze údolí Zábrdky s některými osadami východně za ním a na obzoru spíše tušili siluetu Ještědu jsme popojeli do Proseče. Zde jsme se zaposlouchali do autentických vzpomínek pana Kurta Pobudy z Mimoně, jehož blízcí příbuzní v Proseči žili a on je tam navštěvoval.

Ochutnali jsme i dobrá jablka z několika již dávno neošetřovaných, ale stále ještě plodících jabloní, které patrně patřily do dnes zcela zpustlých a téměř neznatelných zahrad u sotva viditelných zbytků tehdejších obytných domů a hospodářských stavení.

Následoval návrat přes Olšinu, Křídu a Těšnov zpět do Náhlova. Po půldni na čerstvém, ale již chladném vzduchu nám všem bylo příjemné občerstvení teplými párky, horkým čajem nebo dalším šálkem výborné kávy, které nás ve zrušené náhlovské škole - dnes muzeu a infocentru očekávalo.

Z neformální diskuse, která se přitom rozproudila, jsem nabyl dojmu, že účastníci nejenom z Mimoně, Ploužnice, ale i z Mnichova Hradiště, Jiviny, Loukova, Turnova, Mladé Boleslavi či z Brandýsanad Labem, byli s celou akcí spokojeni a těší se na další.

Závěrečné poděkování patří organizátorkám z Mimoně paní Lence Špačkové a paní Blaženě Suchomelové a dále všem výše jmenovaným, kteří nás o jednotlivých obcích informovali, seznámili s nimi a jimi provázeli. Zvláštní dík náleží členům „Sdružení Náhlov“ paní Dáše Múllerové za milé pohoštění a panu Ing.Petru polakovičovi za poskytnutí přístřeší v Muzeu vystěhovalectví v Náhlově. Děkujeme!

- Za účastníky zaznamenal Jiří Šťastný -

Odkaz na fotogalerii