FACEBOOK

24.06.2014 15:01
Spolek Historie Mimoňska rozšířil své Facebookové stránky o komunitní stránku SPOLEK HISTORIE MIMOŇSKA. Stránka vznikla již pod novým názvem schváleným Valnou hromadou 3. dubna letošního roku a na základě zájmu našich příznivců, kterých již nyní je na této sociální síti něco kolem 240.
Stránka může být využívána jakýmkoliv členem i nečlenem našeho Spolku, pro vkládání zajímavostí, pohlednic, pozvánek na naše akce atd.
Stránka by měla mít v neposlední řadě využití i ve spojování s různými jinými spolky, sdruženími či organizacemi zabývající se historií.