Zná někdo pokračování?

30.01.2012 12:26

 

 

 

8. 8. 2009

KDYŽ JÁ NARUKOVAL DO MIMONĚ

1. verze

Když jsem byl ještě malé robě

já přál si vždycky koně mít

já toužil po něm v každé době

já chtěl se na něj posadit

Jednou mi dala máma koně k svátku

radost vám to byla veliká

nebyl to živý kůň, byla to houpací kobyla

ref.: Ale maminko , kupte mi koníčka

koníček to byl můj sen ale houpací kobylu já nechtěl jsem.....

Když já narukoval do Mimoně

s pověstí jenž mě zdobila

vyfasoval jsem koně , jenže to byla kobyla

Sotva ucítila dotek sedla, zvedla jen hlavu svou

to vám byl pohled pro bohy

.........potom mě rafla do nohy

ref.:..............

 

2. verze Já narukoval do Mimoně s pověstí jenž mě zdobila

a tam mi dali koně jenže to byla kobyla....

Když ucítila dotek sedla to vám byl pohled pro bohy

hlavu zvedla a pak kousla mě do nohy

ref.: Maminko kupte mi koníčka

koníček to byl můj sen.........

já do Mimoně nechtěl jsem já kousavou kobylu nechtěl jsem...?