Jabloneček

21.07.2015 14:06

V sobotu 13. 6. 2015 jsme si opět vyšli do jedné ze zaniklých vesnic. Začátek opět v Náhlově, kde nás nastartovala pravá brazilská káva a odjezd do Jablonečku. Nebo do, jak se také obec dříve jmenovala - Jablonec u Mimoně.
Odhadem 25 účastníků se shromáždilo u německé školy ve stínu lip které si dost možná pamatovaly na obyvatele obce a po stručném popsání tehdejší obce se pustili do prohlížení dobových fotografií Jablonečku. Prohlížení doplňoval vyprávěním náš kolega, pan Kurt Pobuda. Před bývalou českou školou jsme zapózovali při společném fotografování. Nakonec našeho setkání jsme si prohlédli velký letecký snímek Jablonečku, Chlumu, Prosíčky a Kracmanova z roku 1938, kde jsme si teprve dokonale mohli představit  jak byla zástavba obcí situována.
Opět se nám setkání a návštěva jedné ze zaniklých vesnic vydařila a již se těšíme na setkání další. Příští bude včas avizováno na našich stránkách.

-JD-

Letecké autentické snímky dnes zaniklých obcí z r.1938-40  si bude možno prohlédnout a zakoupit na Oslavách Horních/zaniklých/ vsí-které se budou konat 22.8 v Náhlově

 

FOTOGRAFIE Z AKCE