Krásný den v Merbolticích

23.06.2012 13:37

Procházka po podstávkových chalupách a statcích spojená s přednáškou Ing. arch. Tomáše Eflera a Mgr. Aleny Sellnerové se díky počasí, průvodcům, majitelům těchto objektů a také návštěvníkům, opravdu vydařila. Majitelé nás nechali prolézt světnice, černé kuchyně, bývalé chlévy, kozí farmu, špejchary, „Čakiho“ barevný statek, kde se živě předvádělo řemeslné zpracování dřeva na opravu okolních chalup. Bylo připraveno chutné pohoštění, v některých chaloupkách vaří opravdu dobrou kávu. Prodávaly se kozí sýry a různé výrobky od medu po voňavá mýdla. Dozvěděli jsme se mnohé od hostů, majitelů a průvodců. Také návštěvníci a majitelé těchto starých chalup si navzájem předávali své zkušenosti.

V této malebné vesnici v pohraničním trojmezí jsme kromě chalup navštívili i středověkou zvonici a památné stromy.

V příštím roce si tuto akci velice ráda zopakuji. Vy ostatní máte také šanci.

- Za SHMRaO Blažena Suchomelová -