Květnová vycházka

25.05.2019 16:32

Dnešní vycházka se startem u infocentra v Hradčanech pokračovala pískovými cestami podél Hradčanského rybníku k rybníku Držník (Držák), dále Starou Lipskou cestou k Strážovskému rybníku. Při návratu jsme z cyklostezky odbočili k Ústřednímu krmelci a vystoupali 308 m k pískovcovému vrchu s několika drobnými skalními útvary nazývanému Víšek, kde v 60. letech spadlo letadlo Čs. armády. Během téměř tříhodinové procházky nám velmi přálo počasí, ochutnali jsme mladé výhonky jehličnanů, viděli jsme labutí rodinku a v zájmu uchování krásy přírody jsme sesbírali odpadky po méně ekologicky smýšlejících turistech. Budeme se těšit na další tradiční vycházku opět za rok!

-Blažena Suchomelová ml.-