Listopadové setkání

11.11.2017 19:38

V Náhlově, v sobotu dne 11. 11. 2017, pořádal Spolek historie Mimoňska setkání, na které byl pozván pan Václav Bilický. Pan Bilický, bývalý policejní pyrotechnik, který se podílel na asanaci pyrotechnické zátěže v bývalém vojenském prostoru Ralsko a zřizovatel pyrotechnického muzea v Kuřívodech pozvání přijal a připravil nám velmi poutavé vyprávění, které se pyrotechniky týkalo jen okrajově, ale o to bylo zajímavější. Bylo to vyprávění o hrobu neznámého vojína v Hradčanech z května 1945. Pan Bilický po dlouhém pátrání jméno vojáka zjistil. Našel i jeho potomky na Urale a tak na pomník po mnoha desetiletích mohlo být napsáno jeho jméno a dána jeho fotografie. Spolek historie Mimoňska a všichni přítomní mu děkujeme za velmi hezké a zajímavé povídání.
Koho by zajímaly podrobnosti, musí se stavit u pana Bilického v Muzeu pyrotechniky v Kuřívodech. A kdo teď zalitoval, že na setkání nepřišel, může to napravit příště. Každá akce našeho spolku je zde na našich stránkách avizována.

 

Za Spolek historie Mimoňska Jaroslav Dvořák