MUDr. Otto Hoffmann

21.04.2020 09:36

Začalo to v roce 2004, kdy jsem se po téměř 60 letech musel vypořádat s osudem rodiny mého otce Hanse Hoffmanna. V jednom ze tří českých archivů, kde jsem provedl výzkum, jsem náhodou našel jméno svého dědečka Dr. Otto Hoffmanna a objevil adresu našeho rodinného domu v bývalém sudetoněmeckém městě Mimoň (dříve Niemes). Dům, který můj dědeček koupil v roce 1926, patří od roku 1950 ministerstvu vnitra ČR. Nyní v tomto domě sídlí Městská policie. Můj dědeček bydlel v domě se svou babičkou Hermine Hoffmannovou. Dům je rodištěm mého otce, mé tety Gertrude Stein b. Hoffmann a mého strýce Franze Hoffmanna.

Typ destrukce je patrný z plakety. Franz Hoffmann, nejmladší ze tří sourozenců, měl „štěstí“ v tom, že zemřel jako vězeň židovské instituce pro zdravotně postižené v Praze, 6 měsíců před tím, než byli všichni ústavní pacienti, lékaři a veškerý zdravotnický personál deportováni do vyhlazovacího tábora Osvětim. Jako jediný z rodiny Hoffmannů byl pohřben na židovském hřbitově v Praze. Od té doby každý rok navštěvuji toto město a pořádám diskusi očitých svědků se studenty středních škol v Mimoň. Zároveň mám přátelský vztah se současným starostou města, panem Františkem Kaiserem. Sám Kaiser sám navrhl v městské radě, aby pamětní deska byla připojena k mé rodině. Jedním z důvodů pro to byla skutečnost že můj dědeček sloužil jako městský lékař až do roku 1938 a v roce 1926 například spoluzakládal první bezplatné poradenské středisko pro matky s dětmi. Sám tam pracoval jednou týdně bez poplatků. Město financovalo pamětní desku, slavnostní odhalení i všechny související náklady zcela samostatně. Byl jsem pozván na tuto oslavu, která se konala 20. června 2013, a zároveň mi byla udělena městská cena města Mimoň, pro kterou mě studenti středních škol navrhli. Rád bych také využil této příležitosti a poděkoval starostovi, městské radě a studentům střední školy Mimon za toto krásné a záslužné gesto.

 

Pavel Hoffmann, Reutlingen den 2.Juli 2013

 

Na snímku Pavel Hoffman při odhalování pamětní desky v Mimoni 21. 6. 2013

 

Original text:
www.child-survivors-deutschland.de/enthullung-einer-gedenktafel-auf-dem-haus-der-familie-hoffmann/