Návštěva muzea Severočeské Transverzálky v Jablonném v Podještědí

18.02.2017 18:15

Zhruba 40 účastníků se zúčastnilo sobotní odpolední návštěvy nádražního muzea v Jablonném v Podještědí. Vlak ve 14 hod nás odvezl z Mimoně (pro některé to byla po dlouhé době skoro premiera) během necelých 10 minut do Jablonného v Podještědí, kde na nás u rozvinutého koberce, prý pro vzácné hosty :) čekala paní Květa Vlčková s manželem Antonínem Slabým. Po milém přivítání nás pan Ing.Jiří Šťastný seznámil s historií stavby transverzálky, Tomáš Konopáč zase o zrušené trati do Cvikova. Muzeum jsme si prohlédli a bylo se na co dívat. Staré cedule, artefakty z doby dávno minulé, které si už málo kdo pamatuje. Také výstava obrazů byla kladně hodnocena. Obdivovali jsme vyřezávané plastické miniatury Antonína Slabého. Svařené vínko, káva na zahřátí, k tomu něco sladkého k zakousnutí. Dvě hodiny utekly a nastal opět překotný nástup do vlaku a cesta zpět do Mimoně. Děkujeme ještě jednou paní Květě Vlčkové... a snad někdy na déle !!!

 

- Lenka Špačková, předsedkyně SHM -