Oslava Horních vsí 17.8.13. v Náhlově

16.09.2013 13:02

Tak a máme již pátý ročník oslav za sebou. Tentokrát jsme se snažili vyladit program do dokonalosti, naplánované body, časy začátků jednotlivých bodů programu, kdo se bude o co starat, no prostě vypilované do detailů. Předcházelo několik organizačních setkání.

V sobotu nám počasí přálo, přátelé, rodáci, hosté se scházeli, nálada příjemná. Přijel Český rozhlas Sever a televize ČT24 , která celou oslavu dokumentovala a ještě ten den večer záznam vysílala. Bohužel naše přípravy a snaha o precizní průběh oslav byla najednou mařena. Přicházelo procesí, tedy spíše procesíčko, vedené, a teď mi církevně vzdělaní prominou neznalost církevních  hodností, bratrem Vladimírem. Zdáli byl již jeho zpěv slyšet. A do kapličky. Přestože slíbil, že nenaruší naše oslavy, ihned započala mše. V tu dobu jsme měli naplánovanou prezentaci spolků v muzeu. Takže na mši. Ne všichni jsme věřící ale i ateisté těch slíbených dvacet minut církevního obřadu vydrží. Jenže tady se to táhlo a táhlo a lidé od kapličky odcházeli. Po cestě je z kapličky doprovázel zvučný zpěv bratra Vladimíra. Ateista by řekl, řev.

Dalším bodem programu mělo být položení kytice k pomníku padlých z první světové války a motlitba. Větší část přítomných se tedy u pomníku zastavila a vyslechla vysvětlení, jak pomník vznikal a jeho historii. Mše stále probíhala. Dále pak  shrnutí činnosti našeho spolku přednesené předsedkyní spolku Lenkou Špačkovou, pozdravení senátora Kapouna, starosty Ralska pana Králíka. Mše stále v plném proudu.

Po té jsme popošli k naučné stezce, kde proběhla debata o zaniklých vesnicích, o informačních panelech na stezce. Sešli jsme přes opravený můstek k pomníku, kde následoval další bod, setkání tří císařů.  Bylo vysvětleno, že toto je nadsázka a co bylo v roce 1833 setkání tří císařů. Kaiser – císař. Starosta Mimoně se jmenuje Kaiser, předseda odsunutých z této oblasti se jmenuje Kaiser a pozvaný byl herec Kaiser. Tedy setkání tří císařů. Protože herec Kaiser se omluvil , přejmenovali jsme setkání na setkání dvou císařů a krále. Pan Král , člen zastupitelstva Ralska bydlí v Náhlově. U tohoto pomníku všichni tři k nám promluvili s uznáním naší činnosti a popřáli, aby nám naše snažení vydrželo.   

Po návratu do muzea, kde již bylo připraveno bohaté pohoštění jsme vyslechli prezentaci ostatních zúčastněných spolků. Po té následovala projekce, při které bylo vzpomenuto na vycházky do zaniklých vesnic , které proběhly v minulém a tomto roce. To byl bod, který jediný nebyl narušen bratrem Vladimírem.  Tento bod perfektně připravil náš člen pan Viktor Tomek a přítomní mu se zaujetím naslouchali.

Tak to bylo již páté setkání, které se ne naší vinou nepovedlo. Snad šesté setkání příští rok již bude bezproblémové. Poděkování všem, kteří se na setkání podíleli, napekli a navařili, panu Královi za uvaření gulášů a napečení sekané.

Na závěr je třeba poděkovat starostovi Mimoně panu Františku Kaiserovi za jeho účast, za jeho podporu a jeho přízeň. Právě tak starostovi Ralska,  panu Miroslavu Králíkovi za jeho podporu a přízeň.

text - Jaroslav Dvořák -

Poznámka administrace: Fotografie z této akce jsou v našem webovém albu, popř. si je můžete prohlédnout přímo pomocí tohoto odkazu