Oslavy Horních vsí

22.08.2015 00:00

7. ročník oslav Horních vsí je za námi.
Za krásného sobotního dopoledne 22.8.2015 jsme se sešli v Náhlově. Tentokrát oslavy nezačaly, jako tradičně, mší v kapličce, ale všichni jsme se přesunuli do Palohlav, kde se v 10 hodin konal hlavní bod programu. U Dědkova odpočinku, nedaleko zničeného Palohlavského hřbitova, byl odhalen a vysvěcen pomník jako vzpomínka na všechny obyvatele ze zaniklých obcí a hřbitovů. Palohlavy byly vybrány iniciátorem a autorem pomníku panem Radovanem Křížem. Snad také proto, že toto místo je nejvyšším bodem v krajině, a tak je ze zaniklých vesnic také nejblíže k nebi.
Předsedkyně spolku paní Lenka Špačková přítomné přivítala a seznámila s programem oslav Horních vsí. Poté předala slovo panu Radovanovi Křížovi, který nám vysvětlil, proč vybral toto místo a co ho vedlo k postavení pomníku. Paní Jana Havlíková vše překládala do německého jazyka. Společně pak odhalili pomník.
Mimoňský farář Horniak vysvětil nejenom pomník, ale i zem ze zaniklých obcí, kterou potom rodáci, potomci a významní představitelé a zástupci měst vsypali k čerstvě zasazené lípě.
Společným položením věnců a květin jsme uctili památku zemřelých. Každý ze zúčastněných obdržel leták s mapkou, kde byly zaznamenány zaniklé vesnice a zničené hřbitovy .
Po skončení obřadu všichni přítomní odjeli do Náhlova, kde program pokračoval mší v kapli.Volné chvilky si  hosté, kterých bylo kolem 80 krátili individuální prohlídkou naučné stezky a také poslechem neúnavného harmonikáře, který svým zpěvem navozoval příjemnou atmosféru.
Na prezentaci leteckých snímků došlo jen ve zkratce, na toto téma se připravuje samostatná beseda.
Občerstvení nechybělo, guláš, klobásy, sekaná, koláče, buchty, bábovky a opět brazilská káva k tomu.
Na závěr bychom chtěli poděkovat městům Mimoni a Ralsku, bez nichž bychom tyto akce nemohli připravovat. Děkujeme VLS, že nám umožnili a povolili postavení pomníku. Největší dík ale patří mentoru panu Křížovi, manželům Havlíkovým a Laurynovým za významnou pomoc při realizaci.Také děvčatům v kuchyni Lence a Heleně, u klobás Monice a za barem Dáše.
Je také třeba poděkovat všem, kteří nás přišli podpořit, kteří se zúčastnili celé akce, protože bez nich se nevytvořila tak krásná atmosféra. Děkujeme všem, kteří přinesli něco dobrého i pro ostatní a těšíme se na shledanou na našich dalších akcích.
Určitě na prezentaci autentických leteckých snímků z let1938-1946, a také na Betlémském světle, které má v Náhlově svoji tradici.

 

www.historiemimone.cz -L.Š a JD

Fotografie z akce:

Odhalení pomníčku v Palohlavech (autor Lenka Špačková)

Fotografie Oslav Horních vsí (autor Ing. Slávek Baránek)