Po dlouhé době setkání v Náhlově

23.05.2021 09:23
V sobotu 22. 5. 2021 se po dlouhé pauze, kterou si vynutila virová epidemie, sešel Spolek historie Mimoňska se svými příznivci. Muzeum v Náhlově se naplnilo a v 9,45 hodin byla zahájena beseda o zaniklých vesnicích. Na programu bylo autorovo dovysvětlení některých skutečností uvedených v knížce Procházkou po zaniklých vesnicích Ralska. Bylo vzpomenuto na dvůr Medný, na osudy koní při obsazení Sudet a na olympijského vítěze, koně Eliota. Vzhledem k počasí jsme vypustili návštěvu dvora Medný a tím i pomník Sochora. Na příští vycházce, kdy nám jistě počasí bude přát, Medný a Sochora navštívíme a přidáme ještě Českou Novinu a dvůr Ostrov. Potěšující je, že na tomto setkání se do našeho spolku přihlásili tři noví členové. Příští vycházka a setkání bude včas avizováno.

Je naděje, že v červnu bude v Muzeu vystěhovalectví do Brazílie, oslava Leopoldiny, která musela být vzhledem situaci odložena. Připomínám, že na této oslavě bývá vždy velmi dobrý dort a jako vždy, brazilská káva.

 

( - SHM - )