Po Mimoni za historickými památkami

16.03.2016 13:00
S naším historikem, panem Šťastným, jsme se ve druhé polovině března vypravili za existujícími, ale i za bývalými památkami Mimoně. Zastávky u jednotlivých míst a vyprávění o jejich historii bylo velice zajímavé, na chvíli jsme byli vtaženi do historie, psané v ulicích, nárožích, hřbitovech, nebo třeba jednotlivých domech… Byla i místa, kde po dřívějších stavbách už dnes není ani památky.
 
Poutavý výklad nechal alespoň na chvíli zapomenout na studený, ještě stále zimní vítr, prohánějící se po ulicích a nárožích a odkryl historii mnohdy už dávno zapomenutých míst, jako například bývalé Sokolovny, kdysi stojící nad schody, kterým se dodnes říká schody na Sokolku, nebo Sokolské schody, nebo objekt dnešní ubytovny na rohu Nádražní ulice, kde dříve stával kostel…
 
Faktem je, že historie nebyla vždy k památkám, či historicky významným místům nakloněna, příkladem může být starý německý hřbitov, dnes již doslova a do písmene, až na čestnou výjimku kaple, srovnaný se zemí, na druhou stranu je také potřeba říci, že jsou i památky obnovené, rekonstruované, jako třeba výše zmíněné Sokolské schody, kam se po dlouhých letech během rekonstrukce navrátilo zábradlí, obnovený pomník v městském parku atd… příkladů bychom jistě našli více, jeden dokonce kontroverzní. Obnovený Mariánský sloup, resp. jeho upravené okolí, na výjezdu z města směr Doksy, dodnes budí rozporuplné pocity.
 
Vycházkou jsme obešli prakticky téměř celé město, podívali se i na Křížový vrch a na další místa, spojená s historií našeho města a i při přesunech na další místa se řešila historie, např. Jatek, starého koryta Ploučnice, bývalých továren… Na povídání toho bylo spousta.
 
Všem účastníkům moc děkujeme, děkujeme samozřejmě i panu Šťastnému za perfektně připravený výklad a na závěr snad můžeme prozradit, že o historii Mimoně, vyjde další kniha. Můžeme se tedy těšit na zajímavý knižní úlovek.
 
 
- SHM -