Pravidelné setkání ve čtvrtek 7.11.2013

20.12.2013 21:44

Schůzku zahájila předsedkyně spolku Lenka Špačková, zhodnotila konané akce od minulého setkání jako vydařené, informovala, že námi uvažované vysazení stromu k 10. výročí založení spolku ve městě není tak jednoduché, že vyžaduje povolení odboru životního prostředí.

Řešilo se i vytvoření Vánočních blahopřání, skončení členství členů, kteří nezaplatili příspěvky a opět zápisy ze schůzek. Pak předala slovo hostu, panu Šírovi ze Stráže, který vyprávěl o táboru a archivu ve Stráži za války. V průběhu schůzky byl rozdán občasník a hezké desky, které vytvořil pan Hons, do kterých si vložíme povídání o zaniklých vesnicích, které několik let vkládal pan Hons do občasníku. Vznikne tak jakási kniha, na kterou jsme se dlouho těšili.

Tentokrát byla účast na setkání velká, budeme doufat, že i na příštím „Vánočním“, které se koná v muzeu, přijde většina členů

Neberte toto prosím, jako zápis ze schůzky, něco zapomenuto něco jsem neslyšel a tak vše nenapsal. Pokud chcete znát podrobnosti musíte na pravidelná setkání chodit.

Na závěr připomínám, že další akce tak jako již každý rok bude v Náhlově, Betlémské světlo. Bude pravděpodobně o víkendu před Štědrým dnem. Přesný termín bude s ohledem na přivezení světla do kapličky v Náhlově, uveden na těchto stránkách. Zájemci o účast se ale již teď mohou dohodnout kdo koho do Náhlova autem vezme.

- J.D. -