Přednáška o Josefu Klausovi

23.04.2016 15:18

Avizovaná přednáška se uskutečnila od 14 hodin v Náhlovském muzeu.
A kdo tedy byl Josef Klaus? Byl rodákem z České Noviny a je také známá jeho mise do Ruska za účelem uvolnění, vysvobození zajatců ze zajetí z 1. světové války.
Pan ing. Polakovič nám za pomoci projekce osvětlil jeho zásluhy, které zůstaly nedoceněny. Kartotéka všech zachráněných se našla v Zákupech a nyní je v českolipském muzeu.
Host, Mgr. Šimůnek, pohovořil o legionářích, odpovídal na zasvěcené otázky nejenom o nich, ale i o vyznamenáních, která jim byla udělena.
Dalším překvapením nedělního odpoledne byl harmonikář pan Jaroslav Křapka, který nám předal CD s nahrávkami 18 písniček, kdy jedna se jmenuje „Ralsko“. Přítomní se shodli, že by to mohla být ústřední píseň, snad i hymna, při Oslavách Horních vsí. Když už máme i prapor..
Příjemným doplněním bylo vyprávění pana Zdeňka Rydygra, majitele muzea Eduarda Helda v Zákupech, které bylo doplňováno všemi přítomnými. Jeho téma nám všem bylo velmi blízké a zaslouží si samostatnou přednášku. Přijali jsme pozvání do Zákup - datum upřesníme.
Příjemně strávené odpoledne při brazilské kávě bylo zakončeno společnou fotografií před muzeem.
 
Za Spolek historie Mimoňska Lenka Špačková