Přednáška o zaniklých obcích

30.07.2012 21:55

Přednáška pana Dvořáka o zaniklých obcí začala přivítáním všech účastníků v 9 hodin v Náhlově  v   Muzeu  vystěhovalectví do Brazílie. Po seznámení s programem jsme se v počtu 16 lidí vydali 6 auty do terénu.
První zastávka - Dvůr Medný - kde pamětníci zavzpomínali na zašlou slávu chovného hřebčína, který koncem 60. let byl opuštěn a ponechán na pospas přírodě.
 Druhá zastávka - Česká Novina, kde jsme vstoupili do obory Židlov. Po zhlédnutí dobových fotografií jsme si mohli lépe představit velikost, polohu a rozsah vesnice a mohli obdivovat zručnost našich předků. Opět přidali pamětníci pár poznatků o nádržích s vodou, vodárně na kopci, kaskádě  rybníků.
Malebnou krajinou, za vlídného počasí, jsme dojeli do další zastávky. Ostrov-Ostroh, zaniklá obec, kterou nyní připomíná jen zarostlý val vzniklý při likvidaci objektů.
A naše poslední zastávka nás dovedla k památníku generála Sochora, kde jsme si připomněli jeho tragickou smrt.
Dvouhodinovou „výjezdní“  přednášku  zakončili pamětníci, kteří zavzpomínali na svoje dětství a na dobu před násilnou likvidaci vesnic.
Přednáška byla panem .Dvořákem dobře připravená, děkujeme za ní a odměnou mu bude nový exponát do jeho muzea,  staré zkorodované vidle - památka z dob hospodářství  v Židlově.

Zapsala: Lenka Špačková

P.S. Zajímavé čtení nalezené v jednom dostihovém programu z r. 1971, vážící se k navštíveným místům - pro větší zobrazení klikněte do obrázku