Přišlo jen pár nejvěrnějších

04.10.2013 12:37

Letošní v pořadí již sedmá schůzka první po prázdninách se nesla ve stínu naší největší akce, tj. Oslav Horních vsí v Náhlově, ale zdaleka nepřišli všichni. kdo by k tomuto, či jinému tématu týkajícího se činnosti Spolku chtěli, či měli něco říci. Bohužel.

Jak vidno i z ankety, průběh tohoho jubilejního pátého ročníku se mnoha účastníkům 2x nezamlouval. Za organizátory je ovšem dlužno podotknout, že právě organizaci, tj. průběhu a hlavně časovému sledu událostí byla věnována maximální pozornost a mše měla vyhrazený pouze zhruba 20-ti minutový, max. půlhodinový prostor. Z toho, co jste jako účastnící mohli sami vidět je patrné, že představitelé církve nesplnili slib a dali nám tak trochu námět k zamyšlení, jestli je slepá víra v našem životě to pravé ořechové.
Setkání císařů a prezentace spolků byla hodnocena kladně, stejně tak, jako přístup mnoha účastníků, kteří nám ve vzpomínkách dokázali přiblížit dobu, ve které žili. Doufáme, že tito pamětníci na nás nezanevřeli a příští rok přijedou zase.

Dalším bodem programu bylo určení předběžného termínu naší pravidelné každoroční akce Posvícenského výstupu na Ralsko. Letošní termín byl předběžně stanoven na 12. října, nicméně není to prozatím potvrzený termín, takže kdo se bude chtít zúčastnit, nechť sleduje tyto naše stránky, kde se včas dozví aktuální informace.
Ještě je předběžně naplánován další výlet do prostoru do zaniklých obcí, ale přesný termín určen nebyl. Aktuálně zařadíme do plánu akcí. Další důvod, proč si občas naše stránky otevřít.

Metodika přípravy dalších akcí - tam zůstává hlavním tématem doprava na jednotlivé akce, které se konají mimo město Mimoň. V zásadě panuje shoda, že každý by se měl o svou dopravu, pokud se chce zúčastnit postarat individuálně. Spolek může v rámci svých možností něco zařídit, ale v zásadě to je na každém jednotlivci. V zásadě to je hlavně o komunikaci. Kdo se s někým zná, může se domluvit, kdo se s nikým nezná, nebo je na takovéto naší akci poprvé, stačí napsat zprávu (mail, SMS) paní Lence Špačkové, která může hodně věcí v tomto směru zařídit. Telefonní číslo je na našich stránkách.
Dále při přípravě akcí téměř vůbec nefunguje zpětná vazba od oslovených potencionálních účastníků. Prosíme, pokud Vám přijde zpráva (SMS, či mail), jestli se té, či oné akce zúčastníte, dejte vědět. Je to důležité právě např. ohledně dopravy, povolenek atp.

Z dalších bodů: Dále se Spolek pokouší navázat spolupráci se Spolkem paní a dívek z Liberce a s Hornicko-Historickým spolkem ze Stráže pod Ralskem. Oba spolky měly v Náhlově prezentace a obě byly velice zajímavé.

- SHMRO -