Rečkovská lesní dráha

30.01.2012 08:58

Historie, která by neměla být zapomenuta, byla založena v r.1914 o rozchodu 750 mm a v délce 26 km z pily v Rečkově u Bakova nad Jizerou, sledovala trasu normální železnice, kterou projížděla. Dále pokračovala na Černou rokli, Pilský a Radechovský revír, poslední zastávkou byl Strážov. Dráha končila asi 200 m za silnicí z Doks do Mimoně u hájovny Trojzubec, před obcí Hradčany (Kummer). Ještě se pamatuji na vlečkový přejezd silnice v období 1945-1950. Původně byla její trasa plánovaná až do Srní. Výtopna byla v Rečkově v objektu pily. Na trase byla 3 čerpadla. 1. na pile, pak u Radechova a další před obcí Hradčany. První lokomotivou byla dvojspřežní tendrovka vyrobená v Linci, druhá lokomotiva, později zakoupená, byla tříspřežní tendrovka z Prahy-Vysočan. Dále byla v provozu motorová lokomotiva od výrobce Lemberg /Lvov/. Nákladní vlak se skládal z 5 vozů. Z počátku měl každý vlak 3 brzdaře, později jen jednoho. Nepřepravovalo se jen dřevo k pile, ale také třeba řepné odřezky na dvůr ve Vejčíně nebo velké exkurze lesnických škol v upravených vozech. Na trase měla několik vyhyben, několik nákladišť, budovaných podle potřeby a těžby dřeva.

Během I.světové války zapřahali i koně. Zajímavostí byla šlapací drezina, používaná také k hašení jisker za vlakem. V dobách na přelomu dvacátých a třicátých let m.s. po trati jezdily až 4 páry vlaků denně. V době krize provoz slábl. Po II. světové válce chyběli dělníci a když pila v r.1947 vyhořela, přineslo to s sebou i zánik železnice.

V sočasnosti najdete budovu pily a těleso trati, které bylo přeměněno na lesní cestu. Vzhledem ke zpřístupnění bývalého vojenského prostoru lze projít-projet celou trasu lesní železnice.

Možná by bylo dobré cestru opatřit turistickým značením.

Luboš Hynek

Vyprávět se bude nejen o dráze, ale i o historii rybníků za asistence paní Lenky Jůnové.