Schůzka 7.5.2014

09.05.2014 18:30

Na našem setkání , prvním po valné hromadě, jsme byli překvapeni kolik našich členů na schůzku přišlo. Takže, můžeme říci, že vývoj valné hromady a některé změny, které z ní vyplynuly, neměly  vliv na život našeho spolku. Schůzka probíhala teď již v pohodě a přátelském duchu. Na programu byly otázky občasníku z důvodu ekonomiky. Shodli jsme se, že občasník vycházet bude, shodli jsme se na případných přílohách v něm.  Dohodli jsme vycházku do zaniklých vesnic, a to v sobotu 31. 5.  2014. Dále jsme se již dotkli příprav na srpnovou oslavu Horních vsí v Náhlově. Budeme se snažit, aby oslavy proběhli radostně a důstojně, abychom si nové příchozí na tyto oslavy získali.  

Diskutovali jsme ještě název spolku, který se podle zákona musí měnit. Jakýsi návrh byl na valné hromadě odhlasován, nicméně hlasovalo se v atmosféře neklidu a napětí a zdá se, že budeme muset název ještě přehodnotit tak aby přesně vyjadřoval zaměření zájmu spolku. Změna  názvu má být do dvou let, takže na diskutování je času dost.

Na závěr chceme ubezpečit všechny, kteří byli nebo i  nebyli na valné hromadě, že náš spolek žije dál, že se nic nemění, že rádi přivítáme každého člena (i staronového), že stojíme o všechny, které historie zajímá. A hlavně, že náš program je velmi pestrý, ať již návštěvami zaniklých vesnic nebo velmi častými zajímavými besedami v Muzeu vystěhovalectví v Náhlově.      Přijďte mezi nás.