Setkání rodáků z Mimoně 2009

25.08.2009 15:15

SETKÁNÍ RODÁKŮ Z MIMOŇSKA A PODRALSKA

Zástupci Společenství historie Mimoně, Ralska a okolí, se při březnové návštěvě německého Ingolstadtu domluvili se zástupci muzea Prachatic a Mimoně na návštěvě našeho města Mimoně. Bylo domluveno datum 21. – 23. Srpen 2009 a od té doby se vše připravovalo, aby náplň návštěvy byla, pro rodáky Mimoňska, co nejzajímavější. 
Přišel 21. srpen 2009 a tentokrát do Mimoně přijeli Němci – rodáci, kteří byli nuceni, po 2. Světové válce opustit svá bydliště a najít si nová místa, pro svůj další život. Do Mimoně přijelo tentokrát 20 rodáků, kteří se však vzápětí přesunuli do Hamru na Jezeře, kde byli ubytováni v hotelu Pacifik. Tady byli přivítáni předsedkyní spolku paní Lenkou Špačkovou a čestným předsedou panem Osvaldem Honsem. Přivítání se zúčastnili další členové: pani Suchomelová, pánové Baránek, Dvořák, Macák ,Vraný a Pobuda. Hosté byli seznámeni s následným programem, byly předány dárky a po večeři jsme se nakrátko rozloučili.
Ráno již nás očekával autobus a k našim hostům z Německa se připojili i členové našeho spolku a vydali jsme se na první zastávku našeho programu do obce Náhlov. Tady bylo připraveno, místním sdružením Náhlov, pod vedením Ing. Petra Polakoviče, vysvěcení kaple sv. Floriana, po její rekonstrukci a posvěcení kříže na zrekonstruované cestě s opraveným kamenným mostkem. Kapli posvětil Mons. Josef Koukl emeritní biskup litoměřický, přítomni byli další církevní hodnostáři: p. farář Josef Maňásek z Českého Dubu, p. farář Josef Matura ze Světlé pod Ještědem a p. farář Horniak z Mimoně, zástupci spolků, Kancléř konzervativní strany Martin Rejman, bývalý vyslanec v Německu František Černý a dalších více jak 100 osob, včetně podílejících se partnerů a sponzorů, na obnově a rekonstrukci.
Odtud už vedla cesta s našimi hosty do bývalého VVP Ralsko, dnes v rukou VLS. Viděli jsme zajímavé území okolo Ralska, navštívili místa mnoha zaniklých obcí, kde mnohdy zůstali jen malá torza, která naznačují, že zde kdysi žili lidé a dokonce někteří z našich hostů. Se zastávkou na oběd v Hradčanech, jsme odpoledne pokračovali v cestě po tomto prostoru.
Navečer jsme se sešli na faře – centrum pro setkávání, v Kuřívodech. S našimi hosty z Německa a našimi členy se sešli pan senátor Ing.Karel Kapoun-místostarosta města Doksy ,starosta Mimoně František Kaiser, místostarosta Ing. Stanislav Baloun, místostarosta města Ralsko pan Václav Bilický, bývalý starosta Kuřívod pan Šolc, zastupitel obce Ralsko pan Jindřich Eder, spisovatel pan Jan Miška, historik Vlastivědného muzea v České Lípě Mgr. Ladislav Smejkal a  Ing. Ráček. Probíhala zde zajímavá a živá diskuze nad historií i současností Podralska, výměna poznatků, prohlídka historických fotografií, filmů a dokumentů.
V neděli jsme se s našimi německými rodáky zúčastnili nedělní mše v mimoňském farním kostele sv. Petra a Pavla, poté jsme navštívili základní školu Mírová, kterou mnozí z našich hostů, v mládí navštěvovali. Po nostalgických vzpomínkách v nových školních lavicích, jsme se přemístili do areálu Božího hrobu, kde proběhlo oficiální rozloučení a vzájemné poděkování za účasti pana starosty Mimoně Františka Kaisera a místostarosty Ing. Stanislava Balouna, s přísliby pokračování dobře se rozvíjejících se vztahů a vzájemných návštěv.
S krátkou zastávkou u průrvy Ploučnice, jsme zakončili setkání rodáků, obědem v Novinách pod Ralskem.
 

Ing. Slaviboj Baránek

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ld1ovFbDsnw

https://www.youtube.com/watch?v=H5zYVokaAV4

https://www.youtube.com/watch?v=cODwWcYR1TY