Stará Mimoňská radnice

28.08.2008 08:56

Úplně první mimoňská radnice však nestála na dnešním náměstí 1. Máje, ale podle záznamů z Památkového katalogu, stála v ulici Na Příkopě č. p. 56. Umístění radnice v těchto místech se zdá být v kontextu tehdejší doby, tehdejší velikosti a uspořádání města velmi pravděpodobné. Kdy přesně byla první radnice v Mimoni postavena, to však již nelze dohledat. Nicméně někdejší majitel města Bohuslav Mazanec z Frymburka, již po svém nástupu, jako majitel mimoňského panství, vydal kodex o svobodách ve věci obnovování městské rady, vedení městských počtů a dalších záležitostí. Tento kodex vydal těsně po svém příchodu na mimoňské panství, 16. října roku 1580. Což dokazuje existenci městské rady a velmi pravděpodobná bude i existence radnice. Z tohoto se dá usuzovat, že radnice v Mimoni stála již před příchodem Bohuslava Mazance z Frymburka na Mimoň, tj. před rokam 1578. Vznik první mimoňské radnice bychom tedy z tohoto pohledu mohli datovat do let 1550 – 1560, nebo dost možná ještě dříve, protože v roce 1505 byla tehdy dosud farní ves Mimoň povýšena na město, s čímž souvisí mimo jiné i právo samosprávy. Právo samosprávy znamená postavit si radnici a volit městskou radu (12 konšelů v čele s purkmistrem). Z tohoto pohledu bychom mohli datovat první mimoňskou radnici, tehdy pravděpodobně obyčejný, nijak a ničím nevybočující dům, do prvních let po povýšení Mimoně na město, čili do let 1507 - 1510.

Další majitel Mimoně, Jan Müller z Mühlhausenu dovoluje v roce 1604 městu, aby pro svoje účely použilo výnos z městské váhy na radnici se nacházející. A po bitvě na Bílé hoře, v době Pobělohorské, v roce 1628 odbývala císařská komise shromáždění při příležitosti rekatolizace také v této nejstarší radnici.

Ve třicetileté válce (1618 - 1648) původní radnice silně zchátrala a když rod Putzů přišel na mimoňské panství, to bylo 5. ledna 1651, nechal Jan Putz z Adlersthurnu postavit novou, svému účelu odpovídající budovu na dnešním náměstí 1. Máje. Stalo se tak v roce 1655.
Při velkém požáru města v roce 1806 také tato radnice na dnešním náměstí 1. Máje lehla popelem. Vzniklá škoda byla obrovská, protože shořely všechny staré městské knihy, vyhlášky, spisy… vlastně celý archiv. Tím byly naráz ztraceny zprávy z dřívějších časů a pro dějiny města jsou dnes jen kostelní pamětní knihy, případně kroniky okolních měst při zmínkách o Mimoni.

Ihned po požáru byla radnice postavena znovu. Před požárem měla budova radnice jen vystupující podloubí, nad nímž bylo při obnovování radnice vystavěno, dalších 8 místností. Na dvoře radnice stál obecní dům, který do roku 1894 sloužil jako obydlí policie a pak jako obecní žalář. V přízemí radnice byl výčep a kupecké krámy, v 1. poschodí taneční sál, 3 pokoje, kanceláře a archivní místnost. Ve věžičce na střeše byl malý zvon na oznamování požáru a hodiny v průčelí pocházejí z bývalé Leitenbergerovy továrny. Pod nimi je v omítce původní městský znak Mimoně.

Když byl v Mimoni zřízen okresní soud, sídlil v horních prostorách radnice. Dole pak byl starostenský berní úřad. Roku 1876 přesídlil starostenský úřad do domu čp. 135/III a uvolněné prostory byly dány nově zřízené městské spořitelně. Rozšíření pozemkového úřadu znamenalo odstěhování městské spořitelny do pronajatého domu čp. 124/III a při novém uspořádání soudnictví v roce 1901 přesídlil také berní úřad do soukromého domu a takto získané místnosti byly také zařízeny pro pozemkový úřad.

Při reorganizaci okresů po roce 1945 v byl zrušen soudní okres Mimoň, pozemkový úřad byl přemístěn do České Lípy a uvolněná budova sloužila jako hudební škola a potom ředitelství Velkovýkrmny Zákupy. To se po několika letech přestěhovalo do nové vlastní budovy v Zákupech a původní radnice sloužila potřebám pionýrské organizace, jako Dům pionýrů a mládeže. V roce 1982 bylo zrekonstruováno podloubí, a v roce 1985 proběhla celková rekonstrukce budovy. Tehdy se zdálo, že budovu nepotká stejný osud, jako v témže roce mimoňský zámek. Bohužel, nestalo se tak a rok po celkové rekonstrukci byla dne 30. 6. 1986 odstřelena a s ní i celá západní část náměstí 1. Máje.