V Náhlově bylo krásně a milo

31.08.2012 11:28

 Čtvrtý ročník oslav Horních vsí v Náhlově, setkání rodáků a prezentace spolků, proběhlo 18. srpna 2012. Byl velmi teplý a slunečný den. V 10 hodin začal v místní kapličce vyzvánět zvon, který svolával všechny přítomné ke slavnostní mši svaté. Před kapličkou nás přivítaly paní Špačková s paní Suchomelovou, představily Společenství historie Mimoně, Ralska a okolí a seznámily nás s programem oslav. Kaple byla vyzdobená záplavou květů, krása, nádhera a naléhavost liturgických textů tím byla významně povýšena a umocněna. U oltáře sloužili mši tři kněží – Otec Václav z Mimoně, pan farář Maňásek z Českého Dubu a jako další Otec Vladimír se svými spolubratry z Lipce u Kolína. Hodně se zpívalo a hrálo na přenosné varhany. Kaplička byla úplně obsazená a ještě hodně lidiček postávalo venku. Po mši svaté jsme se vydali průvodem za zpěvu mariánských písní ke křížku, po krátké naučné stezce, kde byly vzpomenuty pohnuté minulosti tohoto místa.

A pak se už všichni těšili na další program a občerstvení v místním muzeu. Úvodem nás pan Tomek seznámil s vlastními poznatky z výprav za minulostí, promítání jeho snímků zaujalo, perfektně byla připravená prezentace. Dále vystoupil pan Hons s krátkým vyprávěním o Náhlově a tradičně jsme připili Duchem Ralska, což je lehce opojný bylinný likér jeho výroby. Poté nás pan Polakovič v zajímavém vyprávění a promítáním snímků pozval na návštěvu ke krajanům do Brazílie, kde se k němu přihlásil i potomek rodiny, která pocházela z Mimoně. Do báječné atmosféry hezky zapadlo krátké vyznání lásky a obdivu ke krásám tohoto kraje od předsedkyně spolku Paní a dívek z Liberce paní Ireny Jiráskové a ostatních pánů – p. Krupičky, ředitele Rádia Praha, Pavlů ze Sdružení rodáků a přátel kraje K.Světlé, dr.Belza, nakladatel z Krásné Lípy. Pan Dvořák byl připraven se svými šanony s fotografiemi odpovídat  na otázky. Po jednotlivých vystoupeních se rozproudila živá debata a radostná nálada přetrvala až do pozdních odpoledních hodin.

Tradičně to bylo setkání rodáků, nejen z Náhlova a blízkého okolí, ale i vzdáleného, kteří si měli co povídat, a také se s námi o svoje vzpomínky rádi podělili. K tomu všemu dobré občerstvení, jako na hodech. Od dvou druhů guláše ke koláčům, buchtám, bábovkám a pravé Brazilské kávě. Chlebíčků, škvarků, uzenin. Na všechny se dostalo, všeho bylo dost.

Závěrem bych chtěla poděkovat všem, kteří se nějakým způsobem podíleli na přípravách této zdařilé akce. Takže ještě jednou upřímné a velké díky všem těm, kteří pomáhali i těm, kteří přišli a pobyli mezi námi. Letos jich podle podpisů v Návštěvní knize bylo 65. A vy, co stále váháte nebo pořád nemáte čas, nebojte se a nechte se pozvat zase za rok na 5. ročník. Určitě se pobavíte, něco zajímavého se dozvíte o kraji, ve kterém žijete a kde vyrůstají vaše děti.

Jen si nezapomeňte brýle, kdo je potřebujete, také dobrou náladu a čisté, zvídavé srdce.

- Vaše Milena Němcová, Ploužnice -