V Z P O M Í N K A

11.02.2023 10:08

V Z P O M Í N K A

Dne 20.11. 2021 se v 9,30 hodin sejdeme před MÚ v Kuřívodech a vypravíme se po stopách předků ze Židlova a Jablonečku. Na Židlově položíme květinu do míst, kde bydlela paní Sedláková, v Jablonečku položíme květinu do míst, kde bydlela paní Musílková a další pak, do míst, kde bydlela paní Kauschková. Vzpomeneme tak na původní obyvatele před vystěhováním, které jsme znali.Podíváme se na dobové fotografie vesnic z dob, kdy tyto ženy zde žily

www.historiemimone.cz