Valná Hromada SHMRO duben 2012

06.05.2012 20:43

  

Proběhla v prostorách Klubu seniorů ve čtvrtek 5. dubna. Počet členů, kteří se zúčastnili, byl vysoký a přivítali jsme mezi sebou také milé hosty - starostu Mimoně pana Kaisera, místostarostku Ralska paní Kalvovou, manžele Pobudovy a Eichlerovy, pana Fenyka z Janovic v Podještědí, pana Petříčka a paní Hruškovou.
Jednáním provázela Lenka Špačková a pan Thér. Hodnotila se činnost za loňský rok, hospodaření  a také akce, které se připravují pro rok letošní. Po ukončení oficiální části se účastníci pustili do diskuse, která byla neobyčejně bohatá. To vše doplněno příjemným občerstvením.
O všech našich akcích jste informováni na stránkách Občasníku nebo v Mimoňském zpravodaji a na webových stránkách www.historiemimone.cz
Dík patří všem organizátorům valné hromady za přípravu a zdárný průběh a samozřejmě všem, kteří přišli. Zájem o historii našeho města určitě stojí za poznání.

- ŠK -