Valná hromada Spolku historie Mimoňska

18.04.2019 08:27

Spolek historie Mimoňska

Jako každý rok, i letos proběhla valná hromada Spolku historie Mimoňska v Klubu seniorů. Letošní rok Spolek oslavil jubilejní, 15 rok trvání. Což samo o sobě lze považovat za obrovský úspěch.
 

V 16 hodin, po uvítání přítomných členů Spolku a hostů, předsedkyní Spolku paní Lenkou Špačkovou a seznámení se s programem schůze, přišla na řadu prezentace. Na programu prezentace byl souhrn činnosti Spolku za uplynulý rok a zpráva o hospodaření.

Probral se i plán akcí na rok 2019. Akcí je víc než dost, stačí si jen si některou vybrat. Činnost Spolku dokáže oslovit zájemce o pořádané akce, jen bylo konstatováno, že na akce konané Spolkem chodí minimum členů, přijdou spíše nečlenové Spolku, kteří mají o akci zájem. Je potěšující, že má naše činnost smysl. Jen by bylo potřeba více aktivních členů, třeba i s novými nápady.

Členský příspěvek člena Spolku historie Mimoňska zůstal na rok 2019 nezměněný, tj. 200,- Kč / rok. Současné představenstvo nebylo změněno, volba nového představenstva proběhne na Valné hromadě Spolku v roce 2020.

V závěrečné diskusi padlo i několik návrhů k činnosti Spolku.

Schůze se zúčastnilo 16 členů ,  omluveno 5

- Lenka Špačková, předsedkyně -