Valná hromada

06.05.2014 20:20
 

Jako každý rok, tak i letos, ve čtvrtek 3.4.2014, se konala Valná hromada našeho spolku. Před zahájením si mohli přítomní prohlédnout výstavku funkčních lepených maket mlýnů, domků - od pana Hynka, ale i historických věcí, pocházejících z Mimoně. Listiny, noviny, cedule, fotografie a třeba rolničku nalezenou na vrchu Ralska, kterou měly na sobě kozy chované na Ralsku někdy kolem 15. století. Všechny věci přinesli na ukázku členové našeho spolku.

Po zahájení přivítala předsedkyně spolku paní Lenka Špačková hosty a to zejména delegaci z města Ralska, se sídlem v Kuřívodech, v čele se starostou a naším členem panem Miroslavem Králíkem a předala slovo a vedení Valné hromady paní Pánkové. Postupně se řešily jednotlivé body programu, z nichž nejdůležitější byly účetní zpráva, přednesená paní Blaženou Suchomelovou, a pak body upravující název představitele(ky) spolku a názvu spolku. Takže napříště se představitelka nebude nazývat „představená“ ale předsedkyně a název „společenství“ již nebude používán. Je pravda, že rozhodování a hlasování provázely nejasnosti v našich stanovách a jednacím řádu, které nám ale pomohl správným výkladem těchto, vyřešit člen delegace Ralska, tajemník města pan Němec.

Dále byla doplněna redakční rada Občasníku o pana Josefa Šťastného a představenstvo o pana Jaroslava Dvořáka. Těmito kroky snad konečně došlo ke zklidnění situace ve spolku, která se více jak rok nedokázala vyřešit, působily tu rušivé vlivy a snad přivede zpět pana Mayera, který je pro spolek nadějí jeho dobré prezentace.

Starostou města Ralska, panem Králíkem bylo oznámeno, že město má zájem vydat knihu pana Honse o vzdálené historii území Ralska, která vycházela v našem občasníku na pokračování. Tento záměr byl spolkem kladně přijat, protože dílo pana Honse si zaslouží dostat se ke čtenářům, kteří se o tento region zajímají. Bylo jednáno i o další publikaci, která by však spojovala život ve vesnicích před vysídlením se zajímavostmi přírody, faunou a florou v tomto regionu.

Takto probíhala valná hromada, která snad byla přelomová a další pravidelné schůzky a další valná hromada již bude v duchu pohody, přátelství a klidu. Tak jak si to přáli četní členové spolku. A opět připomínám, vzhledem k poměrně bohatému programu, činnosti spolku. Sledujte naše stránky, jistě si vyberete témata, která vás zajímají.

- J.Dvořák -

Fotografie z Valné Hromady zde