Vánoční schůzka 3. 12. 2015

03.12.2015 00:00

Schůzka se nesla v předvánoční náladě. Na výstavku se sešlo pár opravdu starých ozdob z různého materiálu - korálkové, papírové, slaměné. Také betlémy, kdy jsme vzpomněli na autora vystaveného betlému pana Hynka, který už není mezi námi. Objevila se i stará hračka, medvěd, krásná vzpomínka na dětství.
Jak už je zvykem,na naši sváteční schůzku dorazily děti ze Základní umělecké školy v Mimoni pod vedením Kristiny Leiblové. Děti zahrály na své nástroje a hostům se to tak líbilo, že pozvolna, nejdříve potichounku, ale pak se zapojili všichni přítomní a zazpívali si koledu s hudebním doprovodem.
Poté nám pan Pípal, promítnul úžasně zpracovaný dokument z cesty do Izraele a Betléma. Všem se moc líbil a pan Pípal, přijede do Náhlova na naši další akci -Betlémské světlo, které si přítomní mohou připálit, a nejen to, 19. prosince od 14 hodin.
Přítomní členové byli seznámeni s ukončenou fotografickou soutěží. Výherci už jsou známí a ocenění bude také na naší akci Betlémské světlo 19.12.
K vidění byl i náš nový banner, který používáme při akcích spolku jako upoutávku a prezentaci.
Prodávali jsme stolní kalendáře vydané Spolkem za pomoci města Mimoně, jejich prodej byl avizován v Mimoňském zpravodaji, na našich webových stránkách a na Facebooku.
Na stole vonělo cukroví, myslím, že vládla příjemná pohoda. Ti, kteří se zúčastnili, si vše užili. Neumíte si ale představit, jak trapný pocit jsme díky vám, ostatním členům, prožívali, když 5 min před zahájením nás bylo méně, než účinkujících. Naštěstí se nás sešlo 14.
Program byl pestrý. Nevím, jak více zaujmout, aby se zúčastňovali našich akcí, alespoň těch svátečních schůzí, které jsou 2x do roka, všichni naši členové. Jsou to valná hromada, a také vánoční schůzka.
Přeji Vám poklidné vánoční svátky, hodně zdraví a sváteční pohody a zvu Vás na Betlémské světlo do Náhlova19. prosince od 14 hod.
 
- Lenka Špačková -