Velice zajímavá a věcná reakce na téma SPOLEK - SDRUŽENÍ od Jaroslava Dvořáka

30.03.2013 11:38

Velice zajímavá a objektivně vyvážená reakce pana Jaroslava Dvořáka z Mnichova Hradiště na téma transformace stávající podoby spolku SHMRO na občanské sdružení. Plné znění e-mailu si můžete přečíst zde:

Ahoj. Jen chci ještě jednou zdůraznit to co jsem říkal na minulém setkání ohledně účasti spolku - členů na případné kandidátce do zastupitelstva.
Nejprve uznávám, že by to mohl být pro spolek přínos. Zároveň připomínám, že já jsem, vzhledem k bydlišti mimo a tak se mě to netýká. Osobně proti nejsem, jen, protože sestavování kandidátek, shánění lidí na ně, sestavování pořadí na nich, spousta jednání a střetů, nedorozumění, přesvědčování, to vše mám několikrát u nás v MH za 23 let za sebou. Tak vím o čem to je. Nejde tedy o to, nebýt pro. Jde o to, že to oslabí práci ve spolku. Jen si uvědom, kdo, když bylo třeba, něco dělal. Převážně to byly "holky". Jen pro připomínku - Náhlov, co tam se nadělaly. Od mytí oken, přes zajištění občerstvení, lidí, faráře-ů, zpěvaček, Betlémského světla a spousta jiných věcí, které mě teď ani nenapanou. Valná hromada - to samé. Takže, pokud se členové, kteří mají ambice stát se zastupitelem o vše s tím spojené postarají, nevidím v tom problém. Není problém změnit statut spolku, to vůbe ne. Jen do toho netahat Lenku s Blážou, byť i ony by mohly být na kandidátce. Takže to vidím tak: zvolit si mezi zájemci lídra kandidátky a ten ať koordinuje vše s tím spojené.  Avšak s tím , že dál bude, alespoň tak jak dosud, každý z nich se podílet na činosti spolku. Prostě, argument pro ostatní členy, nesmí to oslabit činost spolku!
Jak jsem to tak posledně poslouchal, je některým členům ale třeba vysvětlit, že se nejedná o politiku! Jen o nástroj k prosazení našich cílů. 

Tolik citovaný mail. Myslím, že to je názor opravdu věcný a hlavně názor člověka, který už tímto, nebo něčím podobným prošel. Každopádně to stojí za úvahu...