Velikonoční vycházka Spolku historie Mimoňska

21.04.2019 06:33

 

 

Netradičně pojatá Velikonoční vycházka Spolku historie Mimoňska, vyšla na slunečnou sobotu 20 dubna. První letošní větší akce Spolku přilákala na třicet turistů, kteří na oplátku obdrželi Účastnický list a mapku pěti stanovišť, která museli během vycházky projít.

Vycházka začala ve 13 hodin v Božím hrobě zasvěceným výkladem pana Ing. Šťastného, program pokračoval na náměstí 1.máje, kde měla p. Suchomelová na ukázku obrázky zámku ještě ve své plné kráse a další již smutné obrázky zámku před odstřelem, v průběhu odstřelu a likvidace sutin.

Druhá zastávka byla u Olivetské hory, znázorňující výjev z Bible: Krista modlícího se v Getsemanské zahradě a spící apoštoly.

Víte, že tato vyvýšenina tu je letos přesně 330 let?

Další, v pořadí čtvrtá zastávka byla v Komenského ulici u ZŠ Mírová, kde se účastnící vycházky mohli od našeho kolegy p. Bidla ve zkratce dozvědět historii „nové“ školy.

Poslední zastávka na krátké individuální vycházce byl kostel sv. Petra a Pavla. Třešničkou na dortu byla zpřístupněná kostelní věž s nádhernými výhledy na naše jarní město. Na věži provázela, za pomoci pánů Maříka a Hermanna p. Janečková, a i drobná sladkost pro děti se našla. Věž a celá akce se uzavřela krátce po 15 hodině.

Chtěla bych poděkovat všem jmenovaným za dobrou reprezentaci Spolku a celé naučné vycházky, můžeme se třeba i s dalšími dobrovolníky opět sejít, třeba na brigádě při úklidu věže.

Jak už jsem zmínila, počasí pěkné a je zajímavé, že přilákalo k vycházce spíše turisty z okolí . Pár mimoňských a ti ještě měli připomínku, že byla malá informovanost. Plány akcí jsou zveřejněny na www.historiemimoně.cz, na facebookových stránkách Spolek historie Mimoňska a Historie Lenka Špačková. Plakátky rozvěšujeme ve výlohách obchodu v Mírové ulici .

- Za Spolek historie Mimoňska Lenka Špačková -